Sissel Rødevand i Actecan. (Foto TH)

Sissel Rødevand i Actecan. (Foto TH)

Uførepensjon:

Innføring av årlige «uføreoppgjør»

Noe av hensikten med endringene i uførepensjonen fra nyttår er at det skal bli enklere for uføre å prøve seg i arbeid. Det kan imidlertid hevdes at uføre med inntekt ved siden av går et komplisert system i møte.

Sissel Rødevand i Actecan. (Foto TH)

Sissel Rødevand i Actecan. (Foto TH)

Private tjenestepensjonsordninger:

Endret forslag til uførepensjon

Regler for uførepensjon fra privat tjenestepensjon er ennå ikke helt klare, men Finansdepartementet har nå foreslått en ordning som ligner mer på uførepensjonen i offentlig sektor enn det forslaget som var på høring.

Per Erik Solem er ofte ute. (Foto TH)

Per Erik Solem er ofte ute. (Foto TH)

Arbeid og pensjon:

Livet er den tiden det tar

- Aldring, arbeidsliv og pensjonering. Jeg begynte å interessere meg for pensjonering som nyutdannet, 26-år gammel psykolog, men beveget meg etter hvert mer mot aldring i arbeidslivet, sier NOVA-forsker Per Erik Solem (70).

 Jorun Pedersen (54), daglig leder Mylifeproducts AS

Jorun Pedersen (54), daglig leder Mylifeproducts AS

Kommentar:

Vil du ikke så skal du!

Læring er en underlig ting. Når du først har lært noe nytt er det er det vanskelig å sette seg inn i hvordan verden så ut før du lærte det. For eksempel bruk av elektroniske tjenester.

Lisbeth Pettersen med bok nummer to om mindfulness. (Foto TH)

Lisbeth Pettersen med bok nummer to om mindfulness. (Foto TH)

Senior Smart:

- Ta sjanser og gjør livet spennende

- Livet mitt har svingt. Jeg har vært både rik og fattig, syk og frisk, sier Lisbeth Pettersen (58), kjent fra blant annet spalten «Mindfulness med Lisbeth» i magasinet Tara.

Nav-direktør Jokim Lystad innleder på FARVE-konferansen. (Foto Fredrik Aasgaard, FARVE)

Nav-direktør Jokim Lystad innleder på FARVE-konferansen. (Foto Fredrik Aasgaard, FARVE)

FARVE-konferansen:

- Gjør kompetent og omstillingsdyktig

- Kompetanse er viktig for å komme i arbeid, bli stående i arbeid og viktigere enn oljeformuen, sa Torkil Åmland, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), da han åpnet FARVE-konferansen «Er vi skodd for fremtidens arbeidsmarked".

Petter Skarheim. (Foto TH)

Petter Skarheim. (Foto TH)

5 spørsmål om utdanning og kompetanse

Likhet, både en styrke og en svakhet

Petter Skarheim (52), direktør i Utdanningsdirektoratet, beskrev på FARVE-konferansen “Er vi skodd for fremtidens arbeidsmarked?” i høst, tiden vi går inn i som en demografisk tsunami, der vi vil få knapphet på arbeidskraft.

Fra andre medier:

30.01.2015
Advarer unge mot pensjonssmell
Kommunal Rapport
29.01.2015
- Dette vil gjøre det lettere for 60-åringer å få jobb
Dn.no
29.01.2015
Fortellinger om alderdom
På Høyden
28.01.2015
Internrevisjonen: Glem maset fra pensjonspusherne
Aftenposten - Login
28.01.2015
Unge ønsker å fremskyve pensjonsalderen
Aftenposten - Login
28.01.2015
102.000 arbeidsledige - ein svak nedgang
Hordaland
28.01.2015
Pris til Hydro og Aspelin Ramm
Europower
26.01.2015
- Vi må regne med en ny normal i jobblivet
Dn.no
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud