"Menn i helse"-klassen i Drammen. (Foto TH)

Menn i helse:

- Vi må tilby fulle stillinger

- Skal vi få menn i helsevesenet må vi kunne tilby fulle stillinger, sa Eli Sogn Iversen, prosjektleder i KS, da hun presenterte prosjektet «Menn i helse» på et frokostmøte i Institutt for samfunnsforskning (ISF) for en tid tilbake.

Frank Henning Hansen og Per Hafredal. (Foto TH)

Frank Henning Hansen og Per Hafredal. (Foto TH)

Menn i helse:

Fornøyde med skifte av yrke

Per Hafredal og Frank Henning Hansen er første uken på fagskole i Drammen. Siden i høst har de hatt arbeidspraksis på sykehjem. Målet er å bli helsefagarbeidere sammen med 17 andre menn gjennom prosjektet «Menn i helse».

Les utdrag fra høringsuttalelsene.

Les utdrag fra høringsuttalelsene.

Endring av arbeidsmiljøloven:

Hva sier organisasjonene?

Dagens regler om aldersgrenser må opprettholdes, mener Landsorganisasjonen (LO) i sin høringsuttalelse. Det samme mener Unio, mens de to andre hovedsammenslutningene for arbeidstakere, YS og Akademikerne, støtter en oppjustering av aldersgrensene.

Kari Østerud og Roger Moen. (Foto TH)

Kari Østerud og Roger Moen. (Foto TH)

Nytt e-læringskurs:

- Tid til kunnskap og refleksjon

SSP har laget et elektronisk oppstartskurs for alle som jobber med seniorpolitikk. - Vi ønsker å bevisstgjøre folk som jobber med dette om hva seniorpolitikk er og hvorfor det er viktig, sier Roger Moen, seniorrådgiver i SSP.

Hans-Erik Skjæggerud, Parat og Anne-Kari Bratten, Spekter. (Foto Parat og Spekter, montasje)

Hans-Erik Skjæggerud, Parat og Anne-Kari Bratten, Spekter. (Foto Parat og Spekter, montasje)

Endringer av arbeidsmiljøloven:

Aldersgrensene splitter arbeidslivet

Regjeringens forslag om å heve aldersgrensen i Arbeidsmiljøloven fra dagens 70 år til 72 år har utløst debatt i norsk arbeidsliv og blant politikerne om yrkesdeltakelsen blant nordmenn over 60 år. Meningene er svært delte mellom organisasjonene.

Svein Qvist-Eriksen. (Foto TH)

Svein Qvist-Eriksen. (Foto TH)

Utsetter pensjonsuttak:

Driver med mentorering

- Jeg har ikke vurdert å ta ut pensjon fra folketrygden. Det er ikke noe poeng så lenge jeg er i arbeid og får mer i pensjon om jeg venter. Jeg begynner ikke å ta ut pensjon før jeg går av, sier seniorrådgiver Svein Qvist-Eriksen (64) i NKI-Nettstudier.

Arne Anmarkrud, Wenche Halvorsen og Svein Qvist-Eriksen. (Foto TH)

Arne Anmarkrud, Wenche Halvorsen og Svein Qvist-Eriksen. (Foto TH)

Seniorpolitikk:

- Vi ser ingen begrensninger

- Jeg var opptatt av å ta godt vare på de eldste som ønsket å bli med videre etter flyttingen for et par år siden, sier Wenche Halvorsen (52), som har jobbet i NKI siden 2007 og vært administrerende direktør siden 2012.

Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud