Hans Christian Aargaard Terjesen. (Foto TH)

Hans Christian Aargaard Terjesen. (Foto TH)

Ny forskning:

Seniorene er en viktig ressurs

Det viser studien «HR-funksjonen i seniorpolitikken» utført av forskerne Hans Christoffer Aargaard Terjesen, Robert H. Salomon og Vilde Hoff Bernstrøm i AFI ved HiOA.

Sigbjørn Johnsen, fylkesmann i Hedmark. (Foto TH)

Sigbjørn Johnsen, fylkesmann i Hedmark. (Foto TH)

5 spørsmål om generasjonskontrakten:

- Arbeid er kilden til evig inntekt

”Vi kan kutte i velferden eller øke skattene fram mot 2060, men det er lettere om folk står lenger i arbeid, om vi får uføre over i arbeid og reduserer sykefraværet”, sa daværende finansminister, Sigbjørn Johnsen (65) i 2012, da Perspektivmelding 2013 ble lagt fram.

Håvard Engell høster av livslang kompetanse. (Foto TH)

Håvard Engell høster av livslang kompetanse. (Foto TH)

Senior smart:

- Balletten er min skattkiste

- Før gikk mennesket på stier i skogen og upløyd mark. Nå går mange bare på flate, kjedelige underlag. Det svekker viktige motoriske funksjoner som balanse og stabilitet. Vi må lære folk å gå på nytt, sier Håvard Engell (65), skaperen av GaitLine-skoene.

Kari Østerud,SSP-direktør, Erik Dalen, Ipsos MMI og Per Erik Solem, NOVA/HiOA. (Foto TH)

Kari Østerud,SSP-direktør, Erik Dalen, Ipsos MMI og Per Erik Solem, NOVA/HiOA. (Foto TH)

Norsk seniorpolitisk barometer 2015:

Positiv seniortrend over flere år

Bedre helse, mangel på arbeidskraft i Norge gjennom en årrekke og virkninger av seniorpolitiske tiltak, har trolig bidratt til at folks forventninger om egen avgangsalder nå ligger 5 år høyere enn på begynnelsen av 2000-tallet.

Erik Dalen, Ipsos MMI, i midten. (foto TH)

Erik Dalen, Ipsos MMI, i midten. (foto TH)

Norsk seniorpolitisk barometer 2003-2015:

Rotfestet oppslutning om seniorene i norsk arbeidsliv

Norsk seniorpolitisk barometer gjennomføres årlig av Ipsos MMI forSenter for seniorpolitikk. Erik Dalen er en veteran blant norskemeningsmålere, helt siden det gamle MMI startet sin virksomhet for over40 år siden og har fulgt det seniorpolitiske barometeret siden starten i 2003.

Forsker Per Erik Solem i NOVA-HiOA. (Foto TH)

Forsker Per Erik Solem i NOVA-HiOA. (Foto TH)

Norsk seniorpolitisk barometer 2015:

Færre ønsker å ansette seniorer

Det er en nedgang i interessen fra 2013 til 2015 for å ansette seniorer og eldre arbeidstakere – og beholde seniorer, påpeker forsker Per Erik Solem. Han følger Norsk seniorpolitisk barometer fra år til år.

Ragnhild Molstad. (Foto TH)

Ragnhild Molstad. (Foto TH)

Holdninger:

- Forandring er den nye normen

-Sånn er det og sånn blir det, sier seniorkonsulent Ragnhild Molstad (66) i Right Management, som blant annet jobber med karriereveiledning, og tegner opp hvordan arbeidslivet er i endring. Å jobbe hele livet i samme virksomhet, blir mer og mer uvanlig.

Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud