Spør forskerne

 

Gjennom «Spør forskerne» har leserne kunnet henvende seg direkte til Fafo for å spørre
om nesten hva som helst som angår seniorpolitikk. Spørsmålene er besvart av Fafo-forskerne Tove Midtsundstad og Anne Inga Hilsen med kollegaer.

”Alt du lurer på om seniorpolitikk og ikke
har fått svar på” er stikkord for dette samarbeidet mellom Senter for
seniorpolitikk og Fafo i 2012. 

«Spør forskerne» var organisert som fire nettmøter, fordelt på sentrale seniorpolitiske temaer i løpet av året, og forskerne har skrevet fire artikler på bakgrunn av spørsmålene som kom inn.

Spør forskerne
var et tiltak i anledning Det europeiske året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene 2012.

Fafo-forskerne Anne Inga Hilsen og Tove Midtsundstad.

Fafo-forskerne Anne Inga Hilsen og Tove Midtsundstad.

Artikkel tema 1: Valg av seniortiltak og hva virker?

Artikkel tema 2: Behov og muligheter for tilrettelegging

Artikkel tema 3: Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse?

Artikkel tema 4: Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

 

Spørsmål: Hei, har dere oversikt over den nyeste nordiske – eventuelt internasjonale – forskningen som berører ”aldring og læring”?

Svar fra Anna Hagen Tønder og Anne Inga Hilsen: Takk, dette er et omfattende spørsmål og vi skal forsøke å besvare det best mulig i oppsummeringen fra nettmøtet. Fafo er i ferd med å utarbeide en kunnskapsoversikt om voksnes læring i arbeids- og samfunnslivet på oppdrag for Norges forskningsråd. Kunnskapsoversikten vil foreligge i desember i år. Ellers finnes det en litteraturgjennomgang fra 2008, om Adult Education and Lifelong Learning Research in the Nordic Countrie: http://www.nordvux.net/download/2761/mapping_articles.pdf I tillegg kan kanskje denne oversikten fra Cedefop, om working and ageing, være relevant: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3053_en.pdf


 

Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud