Forsker Per Erik Solem. (Foto TH)

Forsker Per Erik Solem. (Foto TH)

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Tora Herud
2009-10-20  endret 2009-10-28

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Seniorpolitisk barometer 2009:

Liten endring i læring på jobben

- Jeg tror læringsmiljøet på jobben er viktig for å holde oppe motivasjonen til å arbeide videre, sier forsker Per Erik Solem i NOVA. Ifølge Seniorpolitisk barometer for 2009 er muligheten for å lære nye ting på jobben, stabil.

- Det vi vet fra andre undersøkelser er at etter- og videreutdanning øker den enkeltes arbeidsevne på jobben. Men barometeret kan ikke si noe om dette. Denne typen undersøkelser gir et stemningsbilde og går ikke i dybden. Men det stemningsbildet man har, er med på å skape holdninger til eldre arbeidstakere, sier Per Erik Solem i Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Han analyserer og sammenligner resultatene i Seniorpolitisk barometer år for år. Undersøkelsen er utført årlig av Synovate siden 2003.

 

Eldres yteevne i forhold til yngre

Et stort flertall av de spurte i gruppen arbeidstakere er helt eller delvis enig i at 70-åringer kan yte like mye i jobb som folk som er 10-15 år yngre. Men hva med arbeidstakere over 50 år, har de minst like gode arbeidsprestasjoner som de under 50 år?

- Her har det vært en svak negativ utvikling. Flere er delvis enige nå, mot helt enige tidligere, sier Solem.

 

Interessen for å lære nytt

I undersøkelsen er en av påstandene ”Arbeidstakere over 50 år er minst like interessert i å lære noe nytt som de under 50 år”.

- Her er det også små endringer, men det kan være en liten bevegelse fra enig til delvis enig i denne påstanden. Ikke minst de med lav utdanning mener at arbeidstakere over 50 år er like interessert i å lære noe nytt som de yngre. Samtidig er det de med høy utdanning som sier de har best muligheter for å lære på jobben. Det gir grunn til å arbeide med å gjøre læringsmulighetene bedre, spesielt for dem med lav utdanning. Og de synes minst like interessert i å lære som dem med høy utdanning, sier Per Erik Solem. Opplæring og videreutvikling er viktig i hele karrieren og i de fleste jobber, mener han.

 

Vanskelige arbeidsoppgaver

Svarene på påstanden ”Arbeidstakere over 50 år har bedre evne til å løse vanskelige arbeidsoppgaver enn de under 50 år”, ligger stabilt. 45 prosent av de spurte er helt eller delvis enige.

- Mange mener at eldre er bedre enn unge til å løse vanskelige oppgaver, fordi de har erfaring med vanskelige situasjoner og med konfliktløsing, sier han.

 

Data- og PC-mestringen øker

Seniorene tok utdanning, valgte yrker og gikk ut i arbeidslivet før dataalderen startet. Tas det nok hensyn til dette?

- Flere seniorer mestrer data og PC for hvert år som går, men det er fortsatt mye å hente. Læringen må tilpasses den enkeltes forutsetninger, og de unge som lærer bort har andre forutsetninger enn de eldre. Det må det tas hensyn til. Ledelsen må sørge for at læringsstrategiene overfor de eldre gir mening i forhold til jobben. Det holder ikke å si: Gå ut og lær deg data, sier Per Erik Solem.

blog comments powered by Disqus

Seniorbloggerne

Kari Østerud
@kariosterud

Stereotypifiserer du?

Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud