Fra andre medier:

19.12.2014
Hun er 80 år og jobber fremdeles i kassa
Eidsvoll Ullensaker Blad
18.12.2014
Tre milliarder til ett selskap
Dn.no
18.12.2014
Forbereder seg på ny generasjon nye eldre
Telemark fylkeskommune
17.12.2014
Foreslår ny pensjonsmodell for sjøfolk
Avisen Agder
17.12.2014
Foreslår ny pensjonsmodell for arbeidstakere til sjøs
Arbeids- og sosialdepartementet
16.12.2014
Jobber fullt og tar ut pensjon
Handelsbladet FK
16.12.2014
Muligheter og utfordringer i et aldrende samfunn
Helsedirektoratet
16.12.2014
Dropper karrieren når de får barn
Dagsavisen
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud