Fra andre medier:

26.05.2015
Seniorer jobber mer og blir sjeldnere uføre
NAV
26.05.2015
Om kommunereformen
Tidens Krav
21.05.2015
Nå kan seniorgodene bli tatt vekk
Budstikka
21.05.2015
Robert Eriksson vil endre offentlig sektors pensjon
Magasinet Aktuell
21.05.2015
Vi mangler strategi for å holde på seniorene
Ledernett
20.05.2015
Vil stoppe pensjonen
Politiforum
20.05.2015
Pensjon på stedet hvil
Scenekunst
20.05.2015
Eriksson vil sikre pen sjo nis tene fortsatt kjøpe kraft
ABC Nyheter
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud