- La de ansatte være fysisk aktive i arbeidstiden, sier Tove Paule.

- La de ansatte være fysisk aktive i arbeidstiden, sier Tove Paule.

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Tora Herud, tekst og foto
2010-08-31  endret 2010-09-03

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Idrettspresidenten:

- Forebygging lønner seg

- Vi løftet inn voksne i det idrettspolitiske dokumentet i 2007, og det kommer vi til å jobbe videre med når dokumentet revideres på Idrettstinget i mai neste år. Vi skal jo ivareta alle våre 2,1 millioner medlemskap, sier idrettspresident Tove Paule.

- Fra vårt departement, kulturdepartementet, heter det hele tiden at barne- og ungdomsidretten skal prioriteres og at det skal skje organisert gjennom medlemskap. 850.000 av medlemmene er under 19 år, men vi har jo en kjempegruppe som vi kaller voksne og særlig fra 26 år og oppover. Norges idrettsforbund (NIF) vil gjerne ta større ansvar for at folk flest blir mer fysisk aktive. Vi har 12.000 lag fordelt på alle kommunene i landet og er over alt. Men vi trenger nye penger om vi skal gjøre mer enn i dag, sier Paule.

 

Vil styrke helsefremmende tiltak

Idrettsforbundet arbeider for å styrke sitt politiske dokument når det gjelder å fremme god helse i befolkningen. Målet er å få økte statlige overføringer til helsefremmende tiltak.

- Vi har fått noen penger fra helse- og omsorgsdepartementet, og som deles mellom funksjonshemmede og gode prosjekter for voksne og eldre. Men mesteparten er nok gått til personer med psykiske lidelser og til innaktive, sier hun. Idrettspresidenten etterlyser større samarbeid på tvers av departementene for å utnytte ressursene bedre, og for blant annet å kunne motvirke økningen i livsstilssykdommer, ikke minst overvekt og fedme.

- Det er synd at mange politikere ikke ser dette. At Norge sammenlignes med USA er jo ikke akkurat noe kompliment, sier hun.

 

Fysisk aktivitet i arbeidstiden

Norges Bedriftsidrettsforbund er et forbund under NIF og har kontakter i alle de 19 idrettskretsene. Forbundet har mange ulike prosjekter inn mot bedrifter.

- Ett av dem, og som vi støtter, heter Aktiv Bedrift. Det handler om å få flere enn de som eventuelt er med i bedriftsidrettslaget, med på aktivitet. Vi henstiller dessuten bedriftene om å la de ansatte være fysisk aktive i arbeidstiden, og der går idrettsforbundet foran som et godt eksempel. Vi vet jo fra skolefritidsordningen og skolen at fysisk aktivitet stimulerer til bedre ytelse på veldig mange områder. Jeg tror det er viktig at man får den muligheten i arbeidslivet, også med tanke på trivsel i hverdagen. Trivsel er viktig, samtidig som vi har helseutfordringer, sier Tove Paule.

 

Hun minner om at idrettskretsene stimulerer til ny aktivitet og prøver å tilpasse seg et samfunn i rask endring.

- Det krever mye, og ting gjør seg ikke selv. Idretten kan dessuten være litt sidrumpa når det gjelder å få til noe nytt, og endringer tar tid. I tillegg til alle lagene og kretsene har vi 54 særforbund i ulik størrelse, med fra 500 til 365.000 medlemmer. Vi har så mange ulike interesser og behov, sier hun.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

Juli 2014
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud