Sissel Vien, direktør for kultur og organisasjonsutvikling i Siemens. (Foto Siemens)

Sissel Vien, direktør for kultur og organisasjonsutvikling i Siemens. (Foto Siemens)

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Astri Vannebo
2011-03-18  endret 2011-03-28

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Seniorer i Siemens:

- Gull verdt

- De medarbeiderne vi greier å holde lenge i arbeid, er gull verdt, sier Sissel Vien, direktør for kultur og organisasjonsutviklingi Siemens.

Foran innføringen av den nye pensjonsreformen innså bedriften at den snarlig måtte tilpasse seg den nye tid.

- Vi hadde to hovedmotiver. For det første finnes det for lite ingeniørressurser allerede. Dermed gjelder det å beholde dem vi har. For det andre ville det bli feil å frata våre medarbeidere muligheten til å tjene opp høyere pensjon. Faktum er jo at pensjonen blir større jo lenger en står i jobb, sier Sissel Vien.

 

- Å tilb folk å stå til de er 70 år vil vel mange betegne som ganske dristig?

- Ja, og det ble diskutert veldig mye fram og tilbake før vi bestemte oss, vel vitende om at dette stiller desto større krav til lederskapet, med stor vekt på motivasjon og kompetanseutvikling hos de som ønsker å bli stående, samtidig som en coacher ut de som ønsker å gå av tidligere.

 

- Så dere vil ikke at folk skal stå i jobben for enhver pris?

- Nei. Alder er ikke noe poeng i seg selv. Hos oss er det erfaringen og den dype kompetansen som er avgjørende, sier HR-lederen og vektlegger også milepælsamtalene, ikke minst den første ved 55 år. Da har en jo ennå femten år igjen i arbeidslivet. Det er viktig, tidlig å finne ut hva en trenger av ny læring for å kunne yte optimalt også videre.

- Det vi ikke kan risikere, er å bli sittende med eldre, demotiverte medarbeidere som ikke er oppdatert kompetansemessig, avslutter Sissel Vien.

Seniorpolitikken i Siemens:

  • To milepælsamtaler med leder; én ved 55 år og én ved fylte 60.
  • 55-årssamtalen tar for seg karriereutviklingen gjennom de neste ti til femten årene.
  • 60-årssamtalen legger vekt på hvordan en ønsker å disponere sin senkarriere.
  • Tilbud om seniorkurs for alle ansatte i løpet av det året de fyller 60 år.
  • Medarbeidere kan få stå til fylte 70 om de ønsker det.
  • To ekstra friuker etter fylte 64 år. Kun for medarbeidere i 100 prosent stilling. Tas ut etter behov.
  • Fra 60 år: Fri til å trene på jobb to timer i uka, mot at en trener like mye på fritiden. Kun for medarbeidere i 100 prosent stilling.

Å holde på ressursene

- Vi jobbet veldig på lag med bedriften og hadde en grei prosess hvor alle fagforeningene samarbeidet om å gi innspill, sier tillitsvalgte Tormod Ruud (35) om arbeidet med å utforme Siemens’ nye seniorpolitikk. Han er ingeniør i olje- og gassavdelingen, og har vært i Siemens siden 2001. Som tillitsvalgt i Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) kom han for et års tid siden inn i utvalget som skulle se nærmere på pensjonsreformen og effekter den ville kunne ha på Siemens.

- Det viktigste å ta fatt på, var å se om vi skulle heve aldersgrensen eller om gjeldende aldersgrense skulle få stå. Videre ønsket vi å gjeninnføre kurs for folk som nærmer seg pensjonsalder, men først og fremst var vi opptatt av at ledere skulle fokusere på seniorene som en ressurs framfor en salderingspost, sier han.

Flere av seniortiltakene bidrar til stor fleksibilitet for medarbeidere som er i – eller som nærmer seg – seniorklassen. Tormod Ruud forteller om gode diskusjoner selv om ikke alle foreslåtte tiltak fikk tilslutning, eksempelvis 100 % lønn i 90 % stilling.

- Målet ble å finne incentiver som får folk til å stå lengst mulig i høyest mulig stillingsandel!

 

Siemens om Siemens: Siemens er en global aktør som utvikler høyteknologiske og innovative løsninger for industri, energi og helse. Verdens største leverandør av bærekraftige og miljøvennlige løsninger. Har i over 160 år utviklet nye teknologiløsninger for hele verden. Har over 400.000 medarbeidere i mer enn 190 land. I Norge har Siemens nå – etter et nylig oppkjøp – om lag 1.800 ansatte fordelt på tolv steder i landet. Hovedkontoret ligger i Oslo.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud