Rektor Trond Bunæs og lærerne Terje Lykkeslet og Reidar Strøm.

Rektor Trond Bunæs og lærerne Terje Lykkeslet og Reidar Strøm.

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Tora Herud (tekst og foto)
2009-09-24  endret 2009-11-05

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Ås kommune:

- Jeg har endret holdning

Reidar Strøm (59) ved Nordbytun ungdomsskole i Ås kommune har tenkt både på å gå av med pensjon når han fyller 62 år, og å fortsette. Det er flere grunner til at han har endret holdning.

- Jeg underviser en 8. klasse nå og har i hvert fall bestemt meg for å følge klassen til elevene er ferdige med 10. klasse. Da vil jeg være 62 ½ år. Klassen er hyggelig og grei og det spiller en rolle for meg i forhold til å fortsette. Det hadde blitt lettere å slutte dersom det var motsatt, sier Reidar Strøm, som underviser i engelsk, fransk, gym og RLE (religion, livssyn og etikk).

 

Viktig for Strøm er det også at han har fått hjelp til bedret helse og slik redusert sykefraværet.

- Men det har også noe med ny ledelse ved skolen å gjøre. Jeg trives med å være på skolen og blant kollegene mine. Kommunens ordninger for seniorer har jeg ikke satt meg inn i. Det er trivselen som er viktigst for meg, sier han.

 

Seniorpolitiske tiltak i Ås

Ås kommune evaluerer i høst de seniortiltakene kommunen iverksatte i 2006. Rektor Trond Bunæs (62) benytter selv muligheten til å redusere arbeidstiden sin med 10 prosent og slik kunne ta fri annenhver fredag.

- Med denne ordningen er det OK for meg å fortsette i jobb til jeg fyller 67 år. Undervisningsinspektøren får prøvd seg i min rolle de dagene jeg er borte og får et lønnstillegg for det. Alternativet for meg hadde vært et lønnstillegg på 10.000 kroner, men jeg foretrekker å ha mer fri. Det er godt med noen langhelger. Ungdomsskolen er ingen søndagsskole for å si det sånn, sier Buanes.

 

Forskjell på yrker

Trond Bunæs understreker at læreryrket er krevende.

- Det er forskjell på jobben til en lærer og jobben til en forsker som sitter inne på et stille og rolig kontor alene. Læreren samarbeider med både elever, foreldre og kolleger, sier han og minner om et bilde av tidligere statsminister Per Borten:

- Av og til må vi ut og bære staur!

 

Nordbytun ungdomsskole benytter verktøyet PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen) for å redusere atferdsproblemer og for å øke den sosiale og skolefaglige kompetansen hos elevene. Slik får alle på skolen et felles regelsett, og som Reidar Strøm mener fører til en hyggeligere arbeidsplass.

 

Har ikke bestemt seg

Strøms kollega Terje Lykkeslet (60) er sdjunkt og underviser i engelsk, tysk, samfunnsfag og gym på 10. trinn. I tillegg er han kontaktlærer for en gruppe på 13 elever.

- God seniorpolitikk kan være det som avgjør om jeg velger å fortsette etter fylte 62 år, eller går av med AFP. Læreryrket er blitt mye mer administrativt enn det var før. Det er mange møter og mye planlegging. Kunne jeg velge, ville jeg undervise og være sammen med elevene, sier Lykkeslet. Han legger til at han heller ikke ville kjede seg som pensjonist, men komme til å savne det sosiale nettverket på jobben. Helsen vil også være av betydning for hva han velger å gjøre.

 

- Må vise mening gjennom tiltak

Evalueringen av seniortiltakene i Ås kommune består av tre deler og vil bli politisk behandlet i november:

  1. Undersøkelse ved AFI-forsker Kristin Reichborn-Kjennerud
  2. Interne runder med tilbakemeldinger fra kommunens ansatte
  3. Evaluering av økonomi og kostnader

 

-Vi valgte å involvere Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for å få noen til å se dette i et annet perspektiv. Vi ønsker også tilbakemeldinger fra deltakerne i kommunens lederforum, i tillegg til å beregne hva seniortiltakene koster kontra det at folk slutter, sier organisasjons- og personalsjef i Ås kommune, Wenche Vedhugnes, som leder prosjektet.

 

I prosjektgruppen sitter også hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Ås kommune, Roar Westre.

- Det er lett å snakke om at eldre arbeidskraft betyr mye, men kommunen må vise gjennom tiltak at den faktisk mener det, sier Westre. Han har nettopp vært på spatur til Sverige med 22 kommunalt ansatte på 65 år og eldre.

- Et velferdstiltak! sier han.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud