Arvid Bowitz sammen med daglig leder Ole Johnny Nilsen (t.v.) og Egil Arne Nilsen. (Foto Terje Jensen)

Arvid Bowitz sammen med daglig leder Ole Johnny Nilsen (t.v.) og Egil Arne Nilsen. (Foto Terje Jensen)

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Tora Herud
2011-02-02  endret 2011-02-07

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Fiskeindustrien:

Eldre en viktig ressurs

- Arvid Bowitz (80) kommer og går på jobben som han vil. Vi tilpasser oss og legger opp arbeidet til det han kan gjøre, sier daglig leder Ole Johnny Nilsen i fiskeindustribedriften J. M. Nilsen i Vesterålen. Bowitz har blant annet ansvaret for frysing av fiskeavfall.

”Fiskerinæringa er full av arbeidslyst, skreddersydd for den nye pensjonsreformen hvor man om så kan arbeide seg inn i evigheten og like fullt ha lønning den tyvende”, skriver fiskeribladet Fiskaren.

Hos J. M. Nilsen er det tre godt voksne karer som benytter seg av denne muligheten. I tillegg til Arvid Bowitz er det en mann på 72 år, som tar seg av håndflekking av de store fiskene som ikke kan gå i maskinen. Den yngste av de tre er 69 år, tidligere medeier og har ansvar for vedlikehold. I alt har bedriften 25 ansatte.

- AFP gjør det litt vanskelig

- Jeg tror flere har en bedre pensjonisttilværelse om de kan delta litt i arbeidslivet. Men det er vanskelig å sysselsette folk mellom 62 og 67 år, som har gått av med AFP til og med 2010. De kan bare tjene 15.000 kroner ved siden av pensjonen, sier Ole Johnny Nilsen. Han trenger de eldre for å kunne overføre kompetanse til de yngre, og setter pris på at pensjonsreformen gjør det lettere for flere å arbeide mer.

- Med pensjonsreformen fra og med 2011 vil nye AFP-pensjonister i privat sektor kunne velge om - og hvor mye pensjon de vil ta ut, samtidig som de kan jobbe og tjene så mye de vil, sier direktør i Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud.

En sesongbetont bransje

J. M. Nilsen tar imot torsk, hyse og sei fra lokale fiskere. Fisken flås, saltes og pakkes, eller den pakkes som fersk fisk til inn og utland.

- Dette er et sesongbetont yrke, og mange kan ha glede av å jobbe deler av året. Det er dessuten positivt for arbeidsmiljøet å ha eldre folk med, sier Nilsen.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud