AFI-forsker Kristin Reichborn-Kjennerud. (Foto TH)

AFI-forsker Kristin Reichborn-Kjennerud. (Foto TH)

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Tora Herud
2009-09-23  endret 2009-12-29

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Ås kommune:

Evaluerer seniortiltakene

Godt arbeidsmiljø og ledere som uttrykker at de ønsker seniorene skal fortsette i jobb, er viktigst for ansatte, ledere og tillitsvalgte i Ås kommune. Det viser en undersøkelse utført av AFI-forsker Kristin Reichborn-Kjennerud.

Ås kommune evaluerer seniortiltakene som ble iverksatt i 2006.

- Flere faktorer kan være utslagsgivende for om en person ønsker å fortsette i jobb etter fylte 62 år, ifølge Kristin Reichborn-Kjennerud i Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Hun la denne uken fram resultatene av undersøkelsen for kommunens lederforum. Mange skyver avgjørelsen foran seg og sier at de tar et år av gangen, sier Kristin Reichborn-Kjennerud. Beslutningen om å pensjonere seg kan derfor sees som en løpende beslutningsprosess. Flere faktorer kan innvirke på seniorenes valg gjennom denne prosessen, både personlige hendelser og forhold på arbeidsplassen. Seniortiltakene vil i den forbindelse ha betydning for om seniorene velger å stå i jobb da de gir mulighet for tilrettelegging av oppgaver og arbeidstid. Både ledere, tillitsvalgte og ansatte mente at seniortiltakene var viktige og hadde effekt.

 

Glad i jobben

Kommunen har mange ansatte med høy gjennomsnittsalder, og det er et uttrykt ønske om å få seniorene til å fortsette i jobb etter fylte 62 år.

- Jeg ble overrasket over hvor mange som var glad i jobben, sier Reichborn-Kjennerud. Hun viste til hva de spurte har oppgitt som viktige årsaker til å fortsette i jobben. Godt arbeidsmiljø, arbeidsglede, mestringsfølelse og at arbeidet er knyttet til identitet, er også viktig. Når ledelsen uttrykte ønske om at de ønsket at seniorene fortsatte i jobben virket det positivt. Seniorene satte pris på å bli verdsatt, sier Reichborn-Kjennerud.

 

- Arbeidet er knyttet til identitet. Noen frykter å ikke være en samfunnsaktør som før, dersom de slutter. Jeg ble dessuten overrasket over at noen synes det er godt å ha jobben dersom partner eller ektefelle blir syk eller dør, sier hun. I tillegg er økonomi viktig.

 

Svekker arbeidslysten

Undersøkelsen viser også hva de spurte mener svekker lysten til å fortsette i arbeid. Det kan være uforutsigbare omstillinger uten resultater, dårlig arbeidsmiljø og følelsen av manglende mestring i jobben. Noen oppgir at egen helse er en faktor. Ledere mener det kan være vanskelig å kombinere lederjobben med redusert arbeidstid eller redusert stilling. Noen ønsker å pensjonere seg fordi de har fritidsinteresser de ønsker å bruke mer tid på.

 

Utfordringer i helsesektoren

Helsesektoren har et særlig stort behov for holde på arbeidskraften i årene som kommer.

- Men det er et begrenset antall stillinger i denne sektoren som ikke er fysisk arbeid. De fleste arbeider i pleien og det kan gi et lederdilemma. Det kan føre til dårlig arbeidsmiljø dersom ledere fordeler det tyngre arbeidet ulikt, sier Kristin Reichborn-Kjennerud.

 

Seniorene ønsker heller ikke en fiktiv tilrettelagt jobb, eller at lette oppgaver til noen gir ensidig tunge jobber til andre. Tiltak som ønskes i denne sektoren er lettere turnus, eller å slippe turnusarbeid, tekniske hjelpemidler til tunge løft og rullerende IT-opplæring. Og for alle andre aldersgrupper finnes forebyggende tiltak for å holde de ansatte friske og i god form (friskvern).

 

Utfordringer i skolen

Elevene er mer utfordrende enn før. Skolen har mindre autoritet. Foreldrene krever mer, og det er få stillingstyper å velge mellom i skolen. For å fortsette i jobb ønsker lærerne særlig  tiltak som kortere arbeidstid eller mindre undervisningstid og mer annet arbeid ved skolen.

- Ansatte i både helsesektoren og skolen oppgir at redusert stilling med full lønn gir mer fleksibilitet og mulighet for å hente seg inn. I teknisk etat er det særlig økonomiske tiltak som ønskes, ifølge forskeren.

 

Komplisert regelverk

- Mange føler at regelverket i forhold til pensjonering kontra det å fortsette i jobb helt eller delvis, er komplisert og at det er vanskelig å få oversikt over. Hennes rapport ”Hva er grunnen til at seniorene står i jobb?” er første del av en tre-delt evaluering av seniortiltakene.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud