Ragnhild Derås. (Foto TH)

Ragnhild Derås. (Foto TH)

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Tora Herud
2010-02-19  endret 2010-02-19

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Skedsmo kommune:

Må dele på jobbene

- Nå har vi god tilgang på både hjelpepleiere og sykepleiere, men vi har høy snittalder i mange stillinger. Derfor er det en stor fordel for oss at folk fortsetter i jobb i stedet for å ta AFP, sier fungerende assisterende avdelingssjef for pleie- og omsorg i Skedsmo kommune, Ragnhild Derås (48).

Skedsmotun bo- og behandlingsenter er det største av fire sykehjem i denne kommunen. Ansatte med 80-100 prosent stilling omfattes av seniortiltak.

- Vi har en del ufrivillig deltid, og de som ønsker mer blir prioritert når noe er ledig. Faste hele stillinger er kun mulig for faglærte, sier Ragnhild Derås, som selv er utdannet sykepleier med spesialisering i geriatri.

50 ansatte på en avdeling

En avdeling på Skedsmotun kan ha 26 eldre og 24 stillingshjemler. 50 personer deler disse stillingene.

- Her holder vi på 24 timer i døgnet 365 dager i året. Stillinger må splittes opp for å få dekket opp helgene. Det negative med så mange i delte stillinger er at det blir mange å lede, og det er vanskelig å få til god oppfølging av personalet. Det blir vanskelig å nå alle med informasjon, drive opplæring og fagutvikling. Dette er sånn som folk med ni til fire-jobb ikke tenker på. Men nå har vi fått dataverktøy som hjelper oss litt, sier hun.

Ikke alltid vikarer

Ansatte som på grunn av seniortiltak jobber 80 prosent stilling med 100 prosent lønn kan ikke selv velge bort de vaktene de liker minst.

- Nei, arbeidsgivers styringsrett gjelder når vaktplanen skal settes opp. Men det er alltid en dialog og vi forsøker å strekke oss, sier Ragnhild Derås.

Skedsmotun er et av de fire sykehjemmene som forsker Eldbjørg Torsøe i Econ Pöyry omtaler i rapporten ”Tidligpensjonering i pleie- og omsorgsektoren”. Dårlig bemanning er det som oppleves som mest belastende, ifølge forskeren.

- Det settes ikke alltid inn vikarer ved korttidsfravær, noe som skjedde ofte i høst og kanskje på den tiden forskeren var her. Det er heller ikke alltid det er mulig å skaffe vikarer, sier Derås.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud