Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Per Halvorsen
2006-03-09  endret 2009-12-29

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Tar grep om eldre arbeidstakere.

Bjørg Syversen (57) og Laila Vollan (58) kjenner på rygg og skuldre at de har til sammen 64 års fartstid i barnehagesektoren. Nå har enkle grep gjort hverdagen lettere og tanken på tidligpensjon litt mindre aktuell.

Bortimot halvparten av staben på 16 i Stovnerbakken barnehage er 55+.
– Vi vil ikke miste noen av dem. Både av pedagogiske grunner og for å sikre erfaringsoverføring, ønsker vi en aldersmangfoldig stab, sier bestyrer Paal-Christian Kvestad.

I fjor deltok arbeidsplassen hans i pilotprosjektet Livsfaseledelse i Stovner bydel. En av grunnene var den høye andelen seniorer. Eldre arbeidstakere ble pekt ut som en målgruppe. Kvestad fikk opplæring i livsfaseledelse og 50 000 kroner i tiltaksmidler. Sammen med bedriftshelsetjenesten undersøkte barnehagen bygninger og utstyr og laget en liste over forhold som kunne forbedres. I tillegg ble seniorene invitert til å uttale seg om hva de mener vil være beste tiltak for å gjøre arbeidsdagen enklere.

Mer fritid.

Foreløpig er resultatet et justerbart stellebord som reduserer antall løft og ergonomisk tilpassete stoler inne på avdelingene som skåner kroppen for unødig slitasje. At trofaste kropper nå får litt mykere behandling, takker ikke Bjørg og Laila nei til. Hvis de likevel skulle få velge fritt, ville de foretrukket noe mer fritid.

– En fridag hver 14. dag eller litt kortere arbeidsdag av og til, ville ha gjort susen. Det ville ha gjort valget om å forlenge arbeidslivet noe enklere, sier de.

Tanker om å benytte seg av ordningen med avtalefestet pensjon fra 62, ligger ikke lengst fremme i pannebrasken. Men den ligger der, selv om de stortrives etter 29 år på samme arbeidsplassen.
– Vi ser at barna trenger oss. Mange vokser jo opp uten besteforeldre. Her kan vi spille en rolle. Men sier kroppen i fra, bør en lytte, sier de.

 – Vi merker at det etter hvert krever litt ekstra å holde tempoet oppe.

Lært mye.

Enhetsleder for barnehagene i Stovner bydel, Mary Christensen, sier til seniorpolitikk.no at Livsfaseprosjektet har vært en nyttig erfaring for bydelen der cirka hver tredje barnehageansatt er over 55. Mange er uten formell kompetanse, og mulighetene for å søke andre, mindre belastende jobber er begrenset. – Jeg synes det er trist hvis folk som har tjent oss gjennom et langt arbeidsliv, bare forsvinner ut fordi de blir syke og vi ikke klarer å hanke dem inn igjen. Gjennom dette prosjektet kan vi forebygge uverdig avganger, sier hun. Hun sier prosjektet viser at det går an å skape stort engasjement med små midler.

 – Vi har dessuten fått understreket betydningen av at folk blir invitert til å påvirke sin egen arbeidssituasjon, sier Christensen.

Må tørre å utfordre.

Kurset i livsfaseledelse er utviklet ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Prosjektleder Terje Pettersen sier formålet blant annet er å lære å se differensiert på personalgruppen.

 – I denne sammenhengen har vi hatt et spesielt fokus på eldre medarbeidere (55 +) og hva de har av ubrukt kompetanse. Ved hjelp av blant annet differensiert ledelse, kan man hente ut kompetansen fra eldre arbeidstakere, og bygge en tydeligere kultur av den ved å veklegge den mer. Det kommer hele personalgruppen til gode.

– Målet er at eldre arbeidstakere skal oppleve tilhørighet, oppleve at de er til nytte og oppleve at de får adekvate utfordringer, sier han.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud