Knut Olav Nyhus Hansen. (Foto TH)

Knut Olav Nyhus Hansen. (Foto TH)

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Tora Herud
2010-09-07  endret 2010-09-07

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

ISS-Renhold:

Vil slite dersom 62-åringene slutter

ISS-konsernet i Norge har mellom 14.000 og 15.000 ansatte og 600 er over 62 år. Siden 2005 har gjennomsnittsalderen økt fra 38 til 42 år. –Mange slutter i 50- og 60-årsalderen på grunn av slitasje, sier HR-direktør Knut Olav Nyhus Olsen.

ISS er med rundt en halv million ansatte det femte største selskapet i verden.

- I Norge har vi ansatte med bakgrunn fra 109 nasjoner og kontorer på 70 steder i landet

30-35 prosent av alle ISS-ansatte i Norge arbeider med renhold, som er den største delen av virksomheten. Hvis en ansatt først blir i to år, da fortsetter hun eller han gjerne videre. Vi bruker mye tid på lederutvikling og har rundt 1.000 ledere, som er på årlige ledersamlinger, sier Nyhus Olsen. Nærmeste leder har personalansvar i ISS.

- Service ledelse er nesten en egen sport, sier han.

 

Grunnfjellet i arbeidet

Arbeid på dagtid, arbeid i team og heltidsjobb er de viktigste grunnene til at ansatte blir værende i ISS.

- Renhold er et lavtlønnsyrke og det er nødvendig med full jobb for å overleve. Årslønnen ligger på mellom 250.000 og 300.000 kroner i året, og renholderne har hatt god lønnsvekst sammenlignet med for eksempel kantine og catering. Får ikke de ansatte full jobb, begynner de å arbeide hos andre ved siden av. Vi var dessuten tidlig ute med foretakspensjon og ligger nok over mange andre virksomheters obligatoriske tjenestepensjon (OTP). Vi har tariffavtaler på nesten alle serviceområder, og de ansatte har blant annet avtalefestet pensjon (AFP), sier han.

 

Hva skaper slitasje?

Mange slutter i renholdsyrket før oppnådd pensjonsalder på grunn av slitasje og sykdom.

- Dette er i stor grad ufaglærte mennesker, og de har ikke lett for å finne andre og lettere jobber. Derfor er det er særlig to områder jeg har oppmerksomheten rettet mot nå. Det ene er at vi setter i gang et prosjekt for å se på årsaken til yrkesskader. Hvis vi finner ut hva som skaper slitasje, må vi ta hensyn til det. Det andre er pensjonsreformen, og jeg synes det er vanskelig å få oversikt gjennom de mange web-portalene for dette. Mange av våre ansatte er dessuten svake lesere og aldri på internett, sier han.

 

Hever ansattes kompetanse

I ISS snakkes det ikke om seniorpolitikk, men om godt arbeidsmiljø for alle. Likevel er Nyhus Olsen bekymret for hva som skjer med pensjonsreformen.

- Vi har det vi kaller 55+ -samtale og de eldstes ve og vel er ledernes ansvar. De måles på ansattes motivasjon og på om ansatte har kompetanse og nødvendige forutsetninger for å gjøre jobben godt. De renholdsansatte skårer dessuten høyest på trivselsundersøkelser. Ellers gir vi alle ansatte uavhengig av alder mulighet for å ta Servicekortet, som er laget etter samme modell som Datakortet og er en grunnopplæring i service. Men vi kommer til å slite med å erstatte seniorkullene, dersom de som er 62 år og eldre går av med pensjon fra 2011, sier Knut Olav Nyhus Olsen.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud