De gamle eldst i Kina og USA.

Kina og USA har verdens største andel av «eldste-gamle». Med sine henholdsvis 12 millioner og 9,3 millioner 80–plussere, levde 30 prosent av verdens eldste i disse to landene i 2000.

Tallene fremkommer i den omfattende rapporten 65+ in the United States som er skrevet av The Census Bureau. I rapporten tas pulsen både på USAs og verdens demografi. I juli 2003 levde 35, 9 millioner over 65 år i USA, noe som utgjør 12 prosent av befolkningen. I 2030 vil antallet ha doblet seg. I verden som helhet vil det på dette tidspunktet være cirka 100 millioner over 65 år.

Konsekvenser av aldersutviklingen.

I rapporten analyserer forfatterne mulige konsekvenser av aldringen på en rekke samfunnsområder:

  • Underskudd på arbeidskraft som følge den dalende yrkesfrekvensen blant eldre menn.
  • Økningen i antall eldre med god utdannelse, økonomi og dermed bedre helse.
  • Kvinner som vil oppnå full pensjonsinntjening.
  • Økende medisinsk oppmerksomhet rettet mot genetiske, biologiske og fysiologiske forhold ved aldring

Antidiskrimineringslovgivning.

Rapporten presenterer også en kort analyse av effekten av amerikansk antidiskrimineringslovgivning, The Age Discrimination in Employment Act (ADEA) som ble vedtatt i 1967 og senere er justert flere ganger.

Før loven ble vedtatt var eksemplene på aldersdiskriminering åpenbare både når det gjaldt rekruttering, forfremmelse, opplæring etc., heter det i rapporten, som mener loven har bidratt til å fremm eldres posisjon på arbeidsmarkedet. Det likevel mye som tyder på at det er et stykke igjen: Mange eldre må kjempe lenge for å få jobb, og når de først trer inn igjen på arbeidsmarkedet, går de ned i lønn. Størrelsen på erstatningen etter rettssaker om aldersdiskriminering, tyder også på at alder fortsatt kan være en ulempe i arbeidslivet, fremkommer det av rapporten.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud