Fra venstre Jürgen Pfister, leder av DDN, Hermann-Josef Schmitt, personalleder, REWE, Carola Newiger-Bogumil, rådgiver, Arcor og Uta Sadowski-Lehmann, sosiolog og gerontolog. (Alle foto TH)

Fra venstre Jürgen Pfister, leder av DDN, Hermann-Josef Schmitt, personalleder, REWE, Carola Newiger-Bogumil, rådgiver, Arcor og Uta Sadowski-Lehmann, sosiolog og gerontolog. (Alle foto TH)

Tyskland mangler fagfolk:

Jobbe lenger! – Går det?

- Hver person må jobbe to år lenger, sa statssekretær Ralf Brauksiepe i det tyske arbeidsdepartementet ved åpningen av World Café i Berlin for medlemmer av Das Demographie Netzwerk (DDN). Tyskerne må jobbe lenger. Går det?

Allerede i dag mangler mange tyske virksomheter fagfolk på en rekke områder, og mangelen vil øke kraftig i årene som kommer, ifølge Das Demographie Netzwerk – DDN  (Det demografiske nettverket) i Tyskland. En årsak er at antall eldre på vei ut av arbeidslivet er større enn noen gang tidligere i Tysklands historie, samtidig er fødselstallene lave. En annen årsak, ifølge nettverket, er at tilgjengelig arbeidskraft mangler nødvendig kompetanse. Dette er mennesker med minoritetsbakgrunn, mange kvinner og kvinner og menn over 50 år. Sammenlignet med Norge fødes det i Tyskland færre barn per kvinne, samtidig som langt færre kvinner er i arbeid.

Livslang læring

- Å utsette pensjoneringstidspunktet handler ikke om kostnader men om kvalitet på livet. Før var 80-åringer temmelig gamle, nå er de temmelig unge, sa Rita Süssmuth (74), tidligere CDU-statsråd og tidligere president i Den tyske forbundsdagen, da hun ga forsamlingen noen impulser i forkant av debatten.

- Vi må spørre oss om hva barn kan som ikke voksne kan. Videreutdanning hører med til en del av livet, hele livet og for alle. Hvordan kommer vi dit at vi løpende lærer og omorganiserer? Vi må ikke bli stående stille, vi må hele tiden komme oss videre, sa Süssmuth.

Høylydt debatt

120 forskere, gerontologer, politikere, ledere av små og store virksomheter og andre deltok på arrangementet i Berlin en dag i slutten av mars. Ved å rullere mellom 21 bord diskuterte deltakerne 63 spørsmål, alle knyttet til demografi i Tyskland. Spørsmål som:

  1. Hvordan kan stereotype bilder av eldre arbeidstakere blant medarbeidere og ledere overvinnes?
  2. Er læring med nye medier kun for unge?
  3. Er det i denne sammenhengen noe staten bør overta ansvaret for?

Under oppsummeringen var mange opptatt av hvordan Tyskland skal få flere kvinner ut i arbeid, og få flere til å jobbe lenger. Videreutdanning uten aldersgrenser ble også nevnt. En sa: Vi må gå fra å tenke på ”Et liv etter at arbeidet er over” til å tenke på ”Et liv med arbeid”.

- Arbeidsmotivasjon er uavhengig av alder, sa Josef Schmitt i REWE-Group, som har 310.000 ansatte. Der er gjennomsnittsalderen blant de ansatte i dag 42 år, i 2018 vil den være 48 år.

- Gjør som de blir bedt om

I 2007 bestemte tyske myndigheter at pensjonsalderen skulle heves skrittvis fra 65 til 67 år over en periode fra 2012 til 2029. De store protestene uteble.

- De sa vi måtte gjøre det, og tyskere gjør som de blir bedt om. Muligheten for tidligpensjonering ble stanset i bedriftene fra det ene året til det andre, og det har ført til at den gjennomsnittlige pensjoneringsalderen allerede har steget fra 59 år til 61 år.  sier Victoria Büsch, professor ved SRH University of Applied Sciences i Berlin, og medlem av DDN.

Büsch mener det er viktig å bygge arbeidspolitikken på hva flertallet av befolkningen kan klare, ikke mindretallet.

- Vi vil undersøke potensialet til eldre i Tyskland. Det vil variere fra person til person blant annet ut fra hva den enkelte oppfatter som positivt med arbeidsplassen, sier hun.

Samme pensjonsalder

Tidligere kunne kvinner pensjonere seg ved fylte 60 år, menn ved 65 år. Med en pensjonsreform vedtatt i 1992, ble det bestemt at pensjonsalderen skulle være 65 år for alle, gjeldene fra år 2000 og med en overgangsperiode fram til 2004.

- Nå er det bare kvinner født før 1952 som kan gå av ved fylte 60 år, og de vil få pensjonen sin varig redusert med 18 prosent per år, sier Christian Westhoff, pressekontakt i det tyske Arbeidsdepartementet. Fram til kvinnene fyller 65 år kan de arbeide og tjene noe ved siden av pensjonen. Etter fylte 65 år kan de tjene så mye de vil.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud