Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av:
2008-09-17  endret 2008-09-17

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Arbeidsmarkedet:

NAV forventer økt ledighet i 2009

Ledigheten vil i snitt øke til 48.000 personer i 2009, men det blir fortsatt kamp om arbeidskraften, ifølge NAVs prognoser. Snittet i år er 40.000 personer helt uten jobb.

- Det er nå 80.800 som gjennomfører yrkesrettet attføring hos NAV. Mange av disse har verdifull kompetanse som arbeidslivet har bruk for, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie. Antall yrkeshemmede som kommer ut i jobb, har økt jevnt de siste fem årene.

Å få eldre arbeidstakere til å stå i arbeid, sykefraværsarbeid og kompetanseheving i egen bedrift er andre grep arbeidsgivere bør ta for å holde på arbeidskraften.

66-åringer ønsker å fortsette i arbeid

Nesten 70 prosent av alle yrkesaktive 66-åringer ønsker å kombinere arbeid og pensjon når de fyller 67 år.
- Dette viser at folk ønsker å stå lenger i arbeid når de får en økonomisk gevinst av det, sier Saglie. Andelen av de spurte i NAVs undersøkelse som ønsker å kombinere arbeid og pensjon, er større blant dem som har informasjon om pensjonsreformen, enn dem som ikke har det.

Bransjer med økt ledighet

En klar reduksjon i boligbyggingen har ført til at ledigheten nå øker noe innenfor bygg- og anleggssektoren. Yrkesgrupper som tømrere, stillasbyggere og murere merker nedgangen. Næringer som er tett forbundet med ikke oljerelatert industri, opplever også noe økt ledighet. Denne utviklingen forventes å fortsette. Likevel ventes fortsatt sysselsettingsvekst i forretningsmessig tjenesteyting

Rammer menn og unge mest

Økningen i arbeidsledigheten rammer først og fremst typiske mannsyrker. I tillegg er det naturlig at det er de unge og ufaglærte som først vil rammes av en konjunkturnedgang, ifølge NAV.
 

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud