Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Per Halvorsen
2006-03-23  endret 2009-12-29

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Vil heve pensjonsalderen ved hjelp av lønnssubsidier.

Lønnssubsidier er et virkemidlene den tyske regjeringen vil ta i bruk som ledd i kampen for å heve pensjonsalderen til 67.

Den tyske arbeidsministeren Franz Müntefering lanserte nylig en tiltakspakke for å få folk til å stå lenger i jobb. Pakken inneholder blant annet statlige lønnstilskudd til folk i lavinntektsjobber og andre økonomiske insentiver som skal gjøre seniorarbeidskraft mer attraktiv for arbeidsgiverne.

Målet er en gradvis heving av pensjonsalderen opp til 67 i det øyeblikket kalenderbladet viser 2029.

Mye tyder imidlertid på at den tyske koalisjonsregjeringen av kristeligdemokrater og sosialdemokrater står overfor betydelige utfordringer. I dag er formell pensjonsalder 65 i, mens den reelle er 61. Til sammenlikning er reell pensjonsalder 65 i USA og 69 i Japan.

Demografiske fremskrivninger viser at den tyske arbeidsstyrken gråner med høyt tempo. Samtidig reduseres antall yrkesaktive som betaler inn til velferdsordningene. Dermed svekkes bæreevnen til det offentlige pensjonssystemet. Slik utviklingen er i øyeblikket, vil det tyske pensjonsystemet knekke sammen rundt år 2019 hvis ikke de folkevalgte tar grep, skriver Deutsche Welle.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud