Senter for seniorpolitikk
Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av:
2009-05-12  endret 2009-05-29

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Demografi

Vil mangle 13.000 sykepleiere i 2030

- Jeg søkte denne jobben, et vikariat i ett år, som 66-åring, sierEllinor Erkenbølling (67), institusjonssjef på Uranienborghjemmet iOslo. I januar sa hun ja til å ta ett år til. Sykepleiere er denyrkesgruppen hun har vanskeligst for å få få tak i.

- Jobben er en viktig del av livet, men jeg er ikke gift med den. Jeg vil fortsette så lenge jeg liker å gå på jobb, blir inspirert, har kunnskap å dele med andre og kan påvirke at folk som bor her får det bedre. De ansatte ber meg dessuten om å fortsette. Nå tar jeg det litt om litt, sier Ellinor Erkenbølling og ler. Det er 50 år i år siden hun som 17-åring begynte i sin første jobb. Det var på Radiumhospitalet.

- Det var både positive og triste opplevelser i den jobben, men jeg møtte fantastisk dyktige sykepleiere, og de motiverte meg til selv å ta sykepleierutdanning, sier hun.  

Behov for hjelpepleiere og sykepleiere

  - Vi har sett på hvordan antallet eldre i Norge øker og hvordan det vil øke behovet for de ulike gruppene av helsepersonell, sier Nils Martin Stølen, forsker ved Statistisk Sentralbyrå (SSB). Han og Inger Texmoen står bak rapporten ”Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030”.   - Det utdannes altfor få helsefagarbeidere på de videregående skolene. Det vil mangle 41.500 helsefagarbeidere (omsorgsarbeidere og hjelpepleiere) i 2030, dersom ikke utdanningskapasiteten økes. Fordi folk lever lenger og det blir flere eldre over 80 år, vil også behovet for sykepleiere øke. Vi vil mangle 13.000 sykepleiere i 2030 dersom det ikke utdannes flere. Men antall eldre vil fortsette å øke også etter dette, sier han. Beregningene gjelder for hele landet, men det kan være store variasjoner fra kommune til kommune.  

Forholdsvis høy fruktbarhet i Norge

  - Det ble født få barn i Norge mellom første og andre verdenskrig. Store barnekull etter siste verdenskrig er egentlig bare store fordi de sammenlignes med barnekullene før. Store kull yrkesaktive har derfor i mange år hatt ansvaret for relativt få eldre. Nå endres dette, sier Nils Martin Stølen.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud