Av: Tora Herud
2010-06-01  endret 2010-06-01

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Finanskrisen:

4 om holdninger til seniorene

Har finanskrisen hatt noen betydning for holdninger til seniorer i arbeidslivet, og i så fall, på hvilken måte? Vi har spurt en nestleder i Norsk Journalistlag, Thomas Spence, en konsulent, en personalsjef og en daglig leder om det.


Thomas Spence.

Thomas Spence.

Thomas Spence (50), nestleder, Norsk Journalistlag:

- Krisen har ført til mye krav, oppmerksomhet og press om kostnadskutt. Disse har i høy grad rettet seg mot stabene fordi personalkostnader utgjør en høy andel av kostnadene i mediebedriftene. Fra statens side har vi hatt AFP i en del år som muliggjør tidligere avgang fra arbeidslivet, og mange bedrifter har fulgt opp med tilbud om gavepensjon på toppen av AFP for å øke antallet som velger frivillig avgang før pensjonsalder.

- NJ opplever at i mange bedrifter har ledelsen kommunisert tilbudet om AFP og gavepensjon på en måte som eldre ansatte har opplevd som et press om å gå av. Slikt press kan nok i del tilfeller gi eldre arbeidstagere en beklagelig følelse av å ikke ha vært fullt ut verdsatt på linje med yngre arbeidstagere.

Ragnhild Molstad. (Foto TH)

Ragnhild Molstad. (Foto TH)

Ragnhild Molstad (59), seniorkonsulent, Right Management (datterselskap av Manpower), Oslo:

- Jeg kan bekrefte NOVA-forsker Per Erik Solems funn. I en periode når Manpowers kunder har hatt flere kandidater å velge mellom, så velger de yngre framfor eldre medarbeidere. Jeg synes det er kjempetrist, for Manpower møter svært mange kompetente godt voksne. Right Management hjelper arbeidstakere som er fristilt fra tidligere arbeidsgivere med å finne nytt og riktig arbeid. Blant disse er det også mange godt voksne som må jobbe ekstra hardt for å få innpass hos ny arbeidsgiver.

Geir H. Liengen. (Foto TH)

Geir H. Liengen. (Foto TH)

Geir H. Liengen (45 år), daglig leder, Glåma Bygg AS, Kirkenær:

- Finanskrisen har påvirket oss vesentlig, og vi har hatt langt mindre aktivitet enn vanlig. Det har ført til både nedbemanning og permitteringer, men det har ikke spesielt gått ut over seniorgruppen, nesten tvert imot. I denne perioden fikk vi Basiskompetansemidler (BKA-midler) fra VOX og har holdt kurs, men vi har ikke fått innvilget alt vi søkte om. Nå bygger vi nyforretning for Coop Extra på Kongsvinger og et tilbygg til Elverum videregående skole. Det ser lysere ut nå og om ikke lenge er alle de 90 fast ansatte, inkludert de permitterte, tilbake.

Aker Stord fikk prisen Årets seniorinitiativ i 2008. (Foto TH)

Aker Stord fikk prisen Årets seniorinitiativ i 2008. (Foto TH)

Holger Iversen (42 år), personalsjef, Aker Stord:

- Vi  har prøvd å uttrykke de samme holdningene som da vi vant prisen Årets seniorinitiativ i 2008. På vegne av Aker Solutions, gjorde Aker Stord i fjor en kartlegging internt i konsernet, om seniorpolitikken skulle videreføres slik som den ble implementert i 2007. De som ble spurt var HR-ansvarlige, tillitsvalgte, seniorer og pensjonister som har jobbet her tidligere. Svaret ble et klart ja fra bedriftene som deltok. 

- Sett i lyset av den nye pensjonsreformen som kommer, må vi riktignok vurdere om vi har de rette tiltakene, men dette vil ikke påvirke den positive kulturen som vi har klart å skape i bedriften. Med den nye IA-avtalens delmål 3 er vårt mål fortsatt å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen med et halvt år. I desember 2009 var den 63,4 år.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud