Av: Tora Herud
2010-04-21  endret 2010-04-26

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Arbeid og pensjon

4 om brevet fra NAV

Seniorpolitikk.no har snakket med fire av de 190.000 personene født i tiden 1944 til 1948 og som har fått eller får brev om pensjon fra NAV i løpet av våren. En av dem er Magnus Boysen, arkitekt i Plan og bygningsetaten i Oslo kommune.


Magnus Boysen.

Magnus Boysen.

Magnus Boysen (65), arkitekt, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune:

- Da jeg fikk brevet, tenkte jeg at det er for dem som skal ta ut AFP, og at det er uaktuelt for meg. Jeg jobber for fullt til jeg fyller 67 år, deretter vil jeg kanskje trappe ned til firedagersuke. Siden pensjon ikke er aktuelt nå, har jeg heller ikke sjekket NAVs pensjonssider, men jeg har prøvd en pensjonskalkulator i nettbanken. Vital har sendt meg et brev om den private pensjonsforsikringen jeg har, og jeg må finne ut hva jeg får i tjenestepensjon fra Oslo pensjonsforsikring.

Bjørg Mossin.

Bjørg Mossin.

Bjørg Mossin, hjelpepleier (62), Skedsmotun bo- og behandlingssenter:

- Vi som jobber i det offentlige beholder den gamle AFP-ordningen. Jeg forstår det slik at det kan bli mindre utbetalt dersom jeg går av med pensjon tidlig enn om jeg venter til senere. Men brevet påvirker ikke mine valg når det gjelder pensjonering. Jeg beholder ordningen for seniorer i Skedsmo kommune. Det vil si at jeg fortsetter med en ekstra fridag per uke og beholder full lønn. Det er jeg fornøyd med.

Atle Åm.

Atle Åm.

Atle Åm (64), sveiser, Vik Ørsta AS:

- Jeg har hørt om dette brevet, men jeg har ikke fått det. Helt ærlig, så har jeg ikke peiling på hva jeg kommer til å få i pensjon heller. Nå har jeg en fridag per uke og full lønn, og det er helt topp. Jeg har tenkt å fortsette ut dette året, deretter går jeg kanskje over på en kombinasjon med jobb tre dager per uke kombinert med AFP. For fire år siden fikk jeg en serviceberegning fra NAV, den viste hva jeg har tjent og sånn cirka hva jeg kommer til å få i pensjon. En slik kunne de sendt til alle!

Berit Faanes Johansen. (Foto Siv-Elin Nærø)

Berit Faanes Johansen. (Foto Siv-Elin Nærø)

Berit Faanes Johansen (66), Technical Community Program Manager, IBM:

- Jeg har fått brevet, og er kjent med de nye pensjonsreglene. På NAVs webside kunne jeg beregne folkepensjonsdelen, som kommer i tillegg til tjenestepensjon fra IBM. Nå har jeg nettopp akseptert pensjonering ¾ år før jeg fyller 67 år. Mannen min fyller 67 i år, og vi slutter samtidig. Vi er glade i å seile, storbyferier og vi har barn og barnebarn som vi ønsker å være mer sammen med.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud