Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av:
2007-12-06  endret 2009-06-05

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Eldres arbeidsvaner endrer seg.

Menns uttak av AFP kan være på vei ned. «Seniorpolitikk», lød en av forklaringene til LO-sekretær Trine Lise Sundnes under SSPs seniorpolitiske konferanse 5.-6. desember.

Sundnes refererte til tall fra NAV som tyder på nedgang i menns uttak av avtalefestet pensjon.
- Jeg tror utviklingen både skyldes samarbeidet om seniorpolitikken og det stramme arbeidsmarkedet, sa hun.

NAV statistikken viser samtidig at kvinners uttak av AFP øker.
- Dette kan skyldes at kvinner etterhvert har opparbeidet seg fulle AFP-rettigheter, sa Sundnes til seniorpolitikk.no.

10 650 nye personer fikk AFP i løpet av de første 9 måneder av 2007. Dette er en nedgang i nye pensjonister på 1,8 prosent i forhold til samme periode i 2006. Fra 2005 til 2006 var økningen 17,6 prosent, viser statistikk fra NAV.

Effektivt virkemiddel.

«Ledelse» var tema for konferansen som ble arrangert av Senter for seniorpolitikk 5.- 6. desember. Spørreundersøkelser har tidligere avdekket at det mest effektive virkemidlet for å få folk til å stå i jobb, er å bli sett og verdsatt av nærmeste leder og få klare signaler om at man er ønsket.

NHO-direktør Lars Christian Berge sa at NHOs seniorpolitikk særlig retter seg mot bedriftsledere for å få dem til å organisere bedriften slik at flere velger å bli i arbeidslivet,
- IA-arbeidet er et viktig virkemiddel. Jo flere IA-bedrifter, jo nærmere er vi delmål 3 om å øke gjennomsnittlig pensjoneringsalder, sa Berge.

Aldersbevisst lederskap.

Svenske Barbro og Caj Skoglund sa at alderbevisst lederskap begynner oppe i bedriftsledernes hoder.
- Hvilket syn har lederen på sin egen aldring? Er synet på eldre først og fremst preget av synet på aldring som forfall, eller har lederen også innsikt i hva som er eldre arbeidstakeres fortrinn, spurte de.

Ekteparet Skoglund har skrevet boken «Åldersmedvetet ledarskap – Att inte skjuta problemen framför seg». Der presenterer de en metode som blant annet går ut på å tilføre virksomheten kunnskap om sammenhenger mellom aldring, arbeidskapasitet og ledelse.
- Ledere er rasjonelle mennesker. De tar i bruk ny kunnskap som gir praktiske svar på hvordan de kan håndtere aldersutfordringene i arbeidslivet. I korthet handler god ledelse om hvordan man skal kunne ta i bruk den enkeltes arbeidsevne på en mest mulig effektiv måte, uansett alder, sier de.

Nedenfor kan du laste ned presentasjonene fra konferansen.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud