Fra venstre: Magda Rognskog, Lise Dragset og Heidi Magnussen tok imot prisen, bildet

Fra venstre: Magda Rognskog, Lise Dragset og Heidi Magnussen tok imot prisen, bildet "Møte" av Nico Widerberg. (Foto TH)

Årets seniorinitiativ 2011:

Jobber med holdninger

St. Olavs Hospital i Trondheim får prisen Årets seniorinitiativ 2011. – Jeg fikk beskjeden rett før et personalmøte og hadde mest lyst til å rope det ut, men jeg måtte vente til i dag. Prisen er en skikkelig opptur for oss, sier organisasjonsdirektør Heidi Magnussen.

- St. Olavs hospital er en verdig vinner av ”Årets seniorinitiativ 2011”, som i sitt verdigrunnlag og gjennom praktisk personalpolitikk viser at deres ansatte er bedriftens viktigste ressurs. Det må også framheves at satsingen har et økonomisk aspekt med en målsetting om økt effektivitet sier Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk (SSP).

 

Statsråd Rigmor Aaserud deler ut prisen for SSP på  IA-konferansen på Lillestrøm i dag. St. Olavs Hospital får prisen for blant annet ”å ha gjort seniorpolitikk til et eget satsingsområde for virksomheten. Formålet med den seniorpolitiske satsingen er at seniorer skal motiveres til lengre yrkesaktivitet, og at St. Olavs Hospital kan benytte denne arbeidskraften og kompetansen på best mulig måte”. Videre har juryen særlig vektlagt:

  • Det positive verdigrunnlaget for den seniorpolitiske satsingen: dels arbeidsgivers syn på viktigheten av å beholde kompetanse og arbeidskraft, og dels betydningen av at arbeidstakere skal føle seg verdsatt og respektert. Og i tillegg den økonomiske siden.

 

  • Satsingen er forankret i alle ledd i organisasjonen: Ledelse, ansatte, styre og hos tillitsvalgte og verneombud.

 

Grundig prosess

 

- De første seniorpolitiske tiltakene ved sykehuset besto av ekstra fridager, alternativt penger, men ordningen omfattet ikke leger og sykepleiere. Dette var det en del misnøye med, sier HR-rådgiver Perly Kristiansen. Da ordningen ble evaluert i 2008, ble det satt ned en bredt sammensatt arbeidsgruppe som startet et grundig arbeid med en ny tiltaksplan. Spørsmålet var hvordan St. Olavs Hospital skulle få flere til å stå lenger i arbeid. Den nye planen ble vedtatt sommeren 2009, og som gjelder alle yrkesgrupper, består av:

 

  • Bevisstgjøringstiltak, som opplæring av ledere, informasjon om seniortiltakene, seniorkurs, pensjonsinformasjon, mentor- og fadderordninger.

  • Utviklingstiltak, som opplæring og kurs, vedlikehold og utvikling av kompetanse, mulighet for studiepermisjon, motivasjonsprogram og individuell veiledning.

  • Seniordager, som er 4 ekstra fridager per år fra fylte 60 år, 6 ekstra fridager fra fylte 62 år og 8 ekstra fridager fra fylte 65 år.

 

Arbeidsglede 55+

 

Et av tiltakene er det fire dager lange kurset ”Arbeidsglede 55+”, som alle over 55 år kan søke på. Til nå har rundt 200 personer gått kurset. Pågangen er stor, og da siste kurs ble gjort kjent, søkte 120 personer, mens kun 40 kom med.

Etter å ha prøvd ut ulike kursarrangører, valgte sykehuset et kurs-samarbeid med Nav Arbeidslivssenter, som allerede er samarbeidspartner på IA-arbeid.

- Av St. Olavs Hospitals litt over 8.000 ansatte er vel 2.000 over 55 år, og dette tallet øker stadig.  Målet er at kursene skal omfatte alle yrkesgrupper, ledere på alle nivåer og at det er ønskelig med to deltakere fra hver av de enhetene som deltar. Med to er det lettere å gjøre endringer på jobben mellom kursdagene og etter kurset. Mellom første og andre del av kurset er det dessuten arbeidsoppgaver som innebærer at den enkelte medarbeider snakker med lederen sin, sier Perly Kristiansen.

 

Planen er å legge besvarelsene på oppgavene ut på sykehusets interne nettverk som informasjon, til nytte for veien videre, men også for evaluering av tiltakene.

 

Holdningsendring

 

Kursene begynner med temaer som demografi og befolkningsutvikling og fortsetter med hva som er god seniorpolitikk og god ledelse av seniorer. I tillegg er det informasjon om pensjonsreformen, og om de ulike pensjonsordningene både praktisk og økonomisk. Det jobbes blant annet med holdningene og om hvordan folk omtaler hverandre på jobben.

 

- Når vi omtaler andre, omfatter ikke seniorpolitiske tiltak bare seniorene, men alle. Det er ikke lenger selvsagt å stille spørsmålet ”Når skal du gå av?” Det er også hyggelig at honnørord kommer mens folk er i arbeid, og ikke bare i festtalene når de slutter. Ordet ”tilrettelegging” hører ikke hjemme i seniorpolitikken, det hører hjemme i den generelle personalpolitikken og er like viktig for flere andre grupper. Seniorer er som alle andre. De trenger å bli sett og kompetansen deres trenger å bli verdsatt, sier Heidi Magnussen.

 

Lise Dragset, foretakstillitsvalgt for NITO, sier at alle fagforeningene ved St. Olavs Hospital har vært opptatt av å stå sammen om dette. Hun representerer alle i det seniorpolitiske arbeidet.

Personene på bildet, fra venstre: Karen Hogstad Lund (63), Eli Mølnå (58), Åse Pettersen (60), Solfrid Brissach Berg (57), Grethe Ustgård (60), Torill Erichsen (61) og Bjørg Reitan (61). (Foto Christina Yvonne Olsen)

 

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud