Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Per Halvorsen
2006-01-29  endret 2009-12-29

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Eldre arbeidssøkere bakerst i køen.

Tydeligere enn noensinne kan det slås fast at høy alder er en ulempe når en skal søke seg jobb. En rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk dokumenterer at ledere foretrekker unge fremfor eldre i rekrutteringsprosesser.

Mens hele 91 prosent av lederne svarer at de sannsynligvis ville ha innkalt en søker på 38 med meget gode kvalifikasjoner til intervju, er andelen ikke høyere en 62 prosent for 57-åringen med tilsvarende kvalifikasjoner. Også i søkergrupper med dårligere kvalifikasjoner går ungdom klart foran eldre: Halvparten av lederne ville ha innkalt en 25-åring med lave kvalifikasjoner til jobbintervju mens bare 25 prosent ville ha innkalt en 57-åring.

– Sjelden har det vært dokumentert så tydelig at norske virksomheter synes alder er en ulempe ved ansettelser. Ledernes holdninger tyder på systematisk aldersdiskriminering kan forekomme, sier SSP-direktør Åsmund Lunde.

Det er mer aldersdiskriminering i privat enn i offentlig sektor. NHO-direktør Bergesen mener imidlertid at arbeidsgivernes holdninger kan skyldes flere faktorer.
– De kan være utslag av holdninger, men det kan også være at økonomiske spørsmål om lønn og pensjon spiller inn. Det kan også være bevisste eller ubevisste antakelser om oppdatert kompetanse. For min egen del vil jeg gjerne oppfordre bedriftene om ikke å la fordommer stå i veien for å ansette seniorer, sier Bergesen til seniorpolitikk.no.

Han minner om at arbeidsledigheten er svært lav i aldersgruppen 50-59 år.
– Det viser heldigvis at seniorene er attraktive på arbeidsmarkedet. Men det er for seniorene som for andre, de som sørger for holde på kompetansen, har størst sjanse på arbeidsmarkedet. Det er derfor viktig at de eldres kompetanse opprettholdes og videreutvikles. For jeg vil anta at har man først mistet jobben i 50-årsalderen, er problemet langt mer akutt enn for dem som er yngre, sier NHO-direktøren.

Undersøkelsen er gjennomført av MMI og baserer seg på intervjuer med ledere i 600 bedrifter med 10 eller flere ansatte.

Undersøkelsen bekrefter tendensen i tidligere funn gjort av KLP-forsikring, som fant at halvparten av lederne i offentlig sektor lar være med å innkalle eldre jobbsøkere til intervju. Teknisk sektor (vann og kloakk, veiarbeid, brannvesen etc) fremsto som mest eldrefiendtlig, mens helse- og sosialsektoren var minst negativ.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

Juli 2014
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud