- Alder er bare et tall, sier Gunn Ovesen. (Foto Scanpix)

- Alder er bare et tall, sier Gunn Ovesen. (Foto Scanpix)

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Astri Vannebo
2011-04-14  endret 2011-05-04

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Gunn Ovesen i Innovasjon Norge:

Nekter å sukre pillen

Kompetanse er for direktør Gunn Ovesen det eneste som teller når en skal vurdere hva en bør beholde av menneskelige ressurser. Hun husker godt fra tilsvarende prosesser i Vesta Forsikring, på åttitallet. Da var det 60+-folket som fikk skyven, til fordel for yngre medarbeidere.

- Vi var unge, og jobbet kanskje dobbelt så mye, men noe forsvant. Det oppstår store kompetansehull, som det blir tungt å fylle opp igjen. Jeg lærte da at en kan ikke hive ut folk på alder, så det har jeg vært imot siden. «Men Gunn», sier noen, «de er jo så slitne». Da svarer jeg: Om de ikke er motiverte, må de gjerne få slutte. Men jeg nekter å bruke penger på at folk skal få fri for å spille golf!

 

Det kom uten forvarsel

Da høstens statsbudsjett ble lagt fram, måtte hun erkjenne at det lå an til kraftige kostnadskutt for Innovasjon Norge. Hoder måtte rulle. Den type kostnader det her var snakk om, går på to bein.

- Med så store kostnadskutt, funker det ikke med ostehøvel, sier hun. Etter å ha vurdert alle muligheter, kom konklusjonen: Ett hundre årsverk måtte bort, én for hver åttende medarbeider. Ikke akkurat noen hyggelig situasjon for en organisasjon som under finanskrisa opplevde det stikk motsatte, med en gedigen påplussing i budsjettene. Norsk næringsliv måtte få krisehjelp, og betydelige deler av denne ble kanalisert gjennom Innovasjon Norge.

 

Grått entreprenørskap

Kuttene måtte tas i staben, på tilsvarende budsjett. De pengene som Innovasjon Norge forvalter for sine eiere, for regjering og Storting, skal fortsatt gå til nyetableringer over det ganske land. Ikke ei krone av disse er øremerket seniorer, til tross for fagre ord om «grått entreprenørskap» i Regjeringens innovasjonsmelding (St.meld. nr. 7 2008–2009).

- Nei, siden det ikke ble gitt ekstra midler til denne gruppen, vil slike søknader bli behandlet på linje med andre. Den eneste aldersgruppen vi har fått ekstra midler til, er unge etablerere, og unge, det vil si opp til 35 år, forteller direktøren, og synes det bare er fint og rett og rimelig at de yngre løftes litt ekstra. Det er tross alt de som skal forsørge oss i framtida.

 

Yngre günderspirer

Andelen av yngre gründerspirer som vil prøve lykken, vokser. Det er Gunn Ovesen glad for.

-Unge mennesker som vil starte egne bedrifter er minst like store helter for meg som dem som prøver seg i Idol på TV, sier hun. De stuper ut i det. Og rett nok stuper også noen ut av det. Alle kan ikke lykkes, men det er viktig å legge forholdene til rette for dem som vil.

Selv har hun ikke vært akkurat der, men hun har vært med på å starte bedrifter, sier hun, som eier. Etter at hun takket for seg i forsikringsbransjen, tok hun seg et par år off.

- Æ va pensjonist i to år.

- Pensjonist? Eller rentenist?

- Pensjonist, gjentar hun smilende og avviser mildt, men bestemt, mer pengeprat eller noe som er det minste i nærheten av personlige forhold. Som pensjonister flest lå heller ikke denne pensjonisten på latsida, men brukte sin kløkt og erfaring som bedriftsrådgiver, blant annet gjennom å hjelpe ledere i utsatte bedrifter.

 

Éi dør er bra!

Etter sju år i direktørstolen i Innovasjon Norge er Gunn Ovesen fortsatt glad i jobben sin. Jobben er fast, men hun vet per i dag ikke hvor lenge hun vil stå i den. «En må leve i nuet...» Hun synes det er moro på jobb. «Selvsagt, ellers hadde jeg ikke vært her!». Utfordringene framover er som før: Å – sammen med næringslivet – klare å skape attraktive arbeidsplasser og bidra til at norsk næringsliv skal være konkurransedyktig.

- Innovasjon Norge er jo egentlig en innovasjon i seg selv, sier hun, og forteller om andre land i verden som kanskje kan ha mange slags tilbud til nyetablerere, men som ikke er i nærheten av vårt unike éndørstilbud, etter diverse sammenslåinger og fusjoner. I hvert eneste fylke finnes det egne folk som skal kunne ta imot en hvilken som helst norsk borger som har lyst til å starte egen virksomhet.  Hun lener seg litt på gode evalueringer som sier at dette er en fin ting. – Ei dør er bra!

 

Heier på Vålerenga

Jobbens karakter tilsier begrensete styreverv. Her gjelder det å holde på habiliteten. Et par verv hører dog til jobben, som for eksempel styrevervene i Ungt entreprenørskap og Forskningsstiftelsen Fafo. Hun lobber ikke aktivt mot departementene, siden organisasjonen jo er eid av regjeringen. Hun er politisk engasjert, men ikke partipolitisk. Hun sier hun har sluttet å bry seg med det hun ikke kan påvirke.

- Ellers er jeg ikke medlem av noe, jeg, sier hun, før hun korrigerer en smule: Hun er da medlem av Skøelv idretts- og grendelag. Når hun er på besøk i hjembygda Skøelv, i Sørreisa kommune, deltar tromsværingen gjerne på grendelagets arrangementer av ymse slag. Og hun er medlem av Vålerenga Fotballklubb, hvor hun også sitter i styret. For klubben, vel og merke, ikke for ASet.

- Jeg skal på fotballkamp i dag!

 

- Bare et tall

Nedbemanningen i Innovasjon Norge er på det nærmeste gjennomført, selv om det ennå gjenstår noen forhandlinger og samtaler med enkelte av medarbeiderne, som nok vil slåss for jobbene sine. Høyest på Gunn Ovesens agenda, hva menneskelige ressurser angår, står altså kompetanse. Det gjelder å finne balansen mellom fersk kompetanse og den erfaringen en tross alt også må ha. Hun ønsker seg en balansert aldersfordeling.

Organisasjonens seniorpolitikk – eller politikk for senkarriere, som det heter i Innovasjon Norge – gjenspeiler slike holdninger. På papiret starter senkarrieren ved 55 år. Riktignok skal det tilrettelegges for at folk står lengst mulig, gjennom eksempelvis noe økt fleksibilitet i arbeidssituasjonen og ei ekstra ferieuke etter fylte 62, men først og fremst bør seniorene motiveres gjennom attraktive arbeidsoppgaver, som eksempelvis kompetanseoverføring og coaching av yngre kolleger.

- Å bare snakke om seniorenes velsignelser, blir like feil som å bare forherlige unge krefter, sier hun, og tenker det samme når det gjelder alle de nyetableringene hun bidrar til innenfor norsk næringsliv. Særlig helt nystartede bedrifter med overvekt av unge mennesker: De bør kompensere gjennom å ta mer eldre og erfarne folk inn i styrene sine.

- Men hvor aktive – eller levende – folk er, har ingenting med alder å gjøre, fastslår direktør Gunn Ovesen.

- Jeg ser trettiåringer med «daue øya», spill levende åttiåringer – og sekstiåringer fulle av energi! Alder er bare et tall!

 

 

Gunn Ovesen

  • Født og oppvokst i Skøelv i Sørreisa kommune i Troms
  • Administrerende direktør i Innovasjon Norge, siden 2004
  • Sivilingeniør fra NTH. Nordisk lederutviklingsprogram
  • Tidligere lederjobber i SND (Statens nærings- og distriktsutviklingsfond), Norsk brannvernforening, Storebrand, Vesta og Sør-Troms Elforsyning AS.
  • Eksempler på styreverv: FAFO, Vålerenga fotball og Ungt entreprenørskap AS
  • Eksempler på juryverv: Statens klarspråkpris, Entrepreneur of the year, Smaken av Norge, Årets kvinnelige gründer og Nåløyeprisen (ukebladet Henne)
  • Eksempler på utvalgsverv: InnoNett Steering Committee, Regjeringens ekspertutvalg for nordområdene, Karlsenutvalget (fag og yrkesopplæring), Fiskeri- og kystdepartementets referansegruppe for å følge torskebestanden
blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud