Bedre helse med utsatt pensjonsalder.

Eldre som fortsetter å jobbe, melder om bedre helse enn de som velger pensjonisttilværelsen. Det viser en fersk analyse foretatt ved Center for Retirement Research ved Boston College i USA.

Både fysisk og psykisk rapporterer eldre yrkesaktive om bedre helse enn yrkespassive på samme alder fremgår det av rapporten Does working longer make people helathier and happier? . Utvalget bestod av to grupper i aldersspennet 59-69 år. Den ene var i lønnsarbeid i 2000, den andre ikke. Da gruppene ble intervjuet to år senere, var risikoen for å rapportere om dårlig helse, seks prosent mindre blant lønnsarbeidende enn blant yrkespassive.

De yrkesaktive rapporterte også om færre begrensninger i aktiviteter som skal til for å klare seg i dagliglivet (ADL-aktiviteter som shopping, matlaging, håndtering penger etc.).

Selv ikke i lite attraktive jobber forsvinner de positive effektene av yrkesaktivitet fullstendig, rapporterer Esteban Calvo ved Boston College. Han opplyser likevel at lite attraktive jobber kan utvanne de positive helseeffektene av arbeid.

– Å arbeide lenger synes å ha positive helseeffekter for de fleste mennesker, men type jobb kan være en kritisk faktor, sier han.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud