Etterlyser fortgang i arbeidet for eldre sjåfører.

Fremskrittspartiet har skrevet brev til regjeringen der de etterlyser fortgang i arbeidet for å endre regler som de mener diskriminerer eldre yrkessjåfører.

Norsk lov setter en øvre aldersgrense for yrkessjåfører. Reglene gjør Norge til et særtilfelle i EØS-området. I forrige stortingsperiode foreslo Fremskrittspartiet å harmonisere det norske regelverket med reglene i øvrige europeiske land. I et brev ber leder av transport- og kommunikasjonskomiteen, Per Sandberg, samferdselsministeren orientere om hvor langt departementet er kommet i prosessen med å endre regelverket.

EØS-avtalen gir i realiteten en 18-åring uten noen som helst kjøreerfaring utover noen ukers kjøreopplæring på yrkesskolen, rett til å føre et 50 tonns vogntog alene på norske vinterveier. En 70-åring med god helse og nødvendige legeerklæringer, nektes å kjøre så mye som en minibuss.

- Vi oppfatter dagens lovverk som urimelig, og lovverket kan for de fleste oppfattes som en form for aldersdiskriminering. At friske folk har «gått ut på dato» kan virke meningsløst, spesielt når eksisterende norske regelverk ble utformet mange tiår tilbake hvor helsetilstanden og levealderen var annerledes, sier Sandberg.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud