Fotsetter i jobb. (Ill. foto Signe Christine Urdal)

Fotsetter i jobb. (Ill. foto Signe Christine Urdal)

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Tora Herud
2009-07-01  endret 2009-07-09

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Pensjonsbarometer:

Flere vil jobbe til de fyller 65 år

- Tendensen er at 40 prosent av norske arbeidstakere ønsker å jobbe til de fyller 65 år, sier Ole Irgens, informasjonsdirektør i Vital Forsikring. Vital spurte i en undersøkelse i juni om hvor lenge folk ønsker å stå i jobb, dersom de kan velge.

Vitals Pensjonsbarometer viser en trend der nordmenn ønsker å gå av med pensjon etter fylte 65 år. Økningen er på 4 prosent siden sist måling som var i mars i år. Siden vinteren 2007 og fram til i dag har økningen vært på 6 prosent, ifølge Vital. Ole Irgens tror årsaken til at folk ønsker å stå lenger i jobb er all oppmerksomheten rundt pensjon i årets lønnsoppgjør i det offentlige.

- Personlig tror jeg nok også at holdningene til arbeidslivet er endret. Jobb og privatliv er tettere vevet sammen enn tidligere. For noen blir det å slutte på jobb nesten som å dø litte grann, sier han.

 

Pensjonsparadokset  

 

- Nær halvparten av de spurte mener det er behov for pensjonsytelser i tillegg til folketrygden, mens bare 37 prosent oppgir at de faktisk sparer til egen pensjon. I tillegg ser vi at mer enn halvparten av de spurte vil bruke pensjonstiden på reiser, fritidsbolig eller hobbyer og interesser. Vi kaller det pensjonsparadokset: At forventningene til egen pensjonstid er svært store, men at den økonomiske realiteten for svært mange pensjonister vil være en dramatisk nedgang i inntekt., sier Ole Irgens.

 

Av de 754 spurte i Vitals undersøkelse svarer 69 prosent at de ikke har satt seg inn i pensjonsreformen som gjelder fra 2011. 12 prosent av de spurte mener at pensjonen deres blir dårligere. Kun 3 prosent tror at reformen gir dem bedre pensjon.

- Inntrykket er at folk ikke kjenner effekten av endringene i folketrygden, men de tror at de må jobbe lenger, sier han.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

Juli 2014
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud