Aud Mølmen tok veilederutdanning allerede for 10 år siden. (Foto TH)

Aud Mølmen tok veilederutdanning allerede for 10 år siden. (Foto TH)

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Tora Herud
2011-03-28  endret 2011-04-04

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Mentor-/veilerutdanning:

Kvalifisert veiledning fra høsten

- Jeg har god bruk for veiledningskompetansen i den daglige jobben, men det jeg liker best er å være i aktivitet med ungene, sier førskolelærer Aud Mølmen (63) i Dønski barnehage i Bærum.

Ifølge nettstedet nyutdannede.no trenger nyutdannede lærere og førskolelærere både en fadder på arbeidsplassen og kvalifisert veiledning. Planen er at alle nyutdannede førskolelærere skal få dette fra høsten i år. Lærere fikk det i fjor.

 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe, som blant annet skal komme med forslag til hvordan veiledningen skal organiseres. Arbeidet i gruppen skal bygge på intensjonsavtalen mellom Kommunaldepartementet (KD) og KS fra 5. september 2009. Avtalen sier ingenting om omfanget av veiledningen. Barnehager drives av både private og offentlige virksomheter, og det er arbeidsgiver som bestemmer hvem som kan være veileder, og om vedkommende må ha veilederutdanning.

 

- Utdanningsforbundet ønsker sentrale reguleringer av innhold, organisering og vilkår for veiledningen. Tilstrekkelig tid og ressurser, samt krav om formell veilederkompetanse er viktige momenter som bør på plass. Arbeidsgiver bør ikke få utvikle løsninger som legger føringer på seniortiltakene, sier Jon Kaurel, spesialkonsulent i Utdanningsforbundet.

 

nyutdannede.no beskriver betydningen av profesjonelt fellesskap slik:

 

  • Fadderordning organiseres på den enkelte arbeidsplass for å hjelpe og støtte den nyutdannede, svare på spørsmål og bli kjent på arbeidsplassen.

 

  • Kvalifisert veiledning er hjelp i profesjonell utvikling. Kan organiseres på den enkelte arbeidsplass og på tvers av de nyutdannedes arbeidsplasser, gjerne i samarbeid med høgskole- og universitetssektoren. Veiledning kan foregå som individuell- og gruppeveiledning. Veilederen bør ha utdanning som veileder.

 

Mentor- / veilederutdanning

 

Veilederutdanning for lærere og førskolelærere gis på høgskoler flere steder i landet, blant annet ved HiO siden i 1998. Ved Høyskolen i Agder kalles utdanningen Mentor A. Utdanningen er delt på to kurs som til sammen gir 30 studiepoeng. Kravet for å komme inn på utdanningen er lærer- eller førskoleutdanning og minst tre års yrkeserfaring. Utdanningen gir ferdigheter i kommunikasjon og samtale, samt metoder og teori for veiledning.

 

Det er 10 år siden Aud Mølmen tok etterutdanning i veiledning ved Diakonhjemmets høgskolesenter. Fra høsten i år skal alle nyutdannede førskolelærere få en fast veileder når de begynner å jobbe, slik nyutdannede lærere fikk fra i fjor. Men Dønski barnehage har seks avdelinger og er så stor at den har en egen stilling for faglige veileder. Mølmen er pedagogisk leder for en av avdelingene med 18 barn i alderen 2 til 6 år. I tillegg er det to assistenter.

 

- Jeg ønsker ansatte med kompetanse og er ikke redd for at de unge kan mer enn meg. Det er viktig å være fleksibel og tørre å ta imot nytt. Veilederutdanningen lærte meg å stille mange spørsmål i stedet for å fortelle folk hva de skal gjøre, sier Mølmen.

 

Ekstra fridag teller mest

 

Med sine 63 år er Aud Mølmen en sjeldenhet i norske barnehager. Ifølge KS går førskolelærere ofte over i andre kommunale stillinger etter fylte 40 år.

- Seniorene har en verdifull kompetanse som barnehagene trenger. De er med sin lange erfaring, både gjennom jobben i barnehagen og gjerne fra eget liv, for eksempel meget gode veiledere for unge og nyutdannede, ifølge rådgiver i KS, Ann-Kristin Bjerke.

 

- Jeg har en fridag i uken med full lønn som gjør at jeg fortsatt er i arbeid, og som medvirker til at jeg vil fortsette en stund til. Vi er dessuten i midlertidige lokaler her, og jeg vil gjerne være med inn i den nye barnehagen. Jeg tar et år om gangen, sier Aud Mølmen.

 

- Barna trenger både unge og eldre

 

- Lydnivået og mye vrimmel er det som sliter mest. Jeg må bruke hele meg og være tydelig i stemmen for å holde ro. De unge tåler nok mer støy, men barna trenger både unge og eldre rundt seg. Slik kan barna også lære å ta hensyn til de eldste. Støy sliter dessuten på ungene også, sier hun. Mølmen har arbeidet i barnehage i 25 år. Før det var hun hjemme med egne barn og hun arbeidet som kontorassistent på skolekontoret fram til hun begynte på førskolelærerutdanningen.

 

- Kroppen kan kjennes sliten av og til, men nettopp derfor er det noen ganger bedre å bruke den i aktivitet sammen med ungene, sier hun.

KS, LO Kommune,  YSK og Unio har sammen laget heftet "Best sammen om å øke nærværet i barnehager", om hvordan det kan skapes godt arbeidsmiljø i barnehagene.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud