Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Per Halvorsen
2006-01-11  endret 2009-12-28

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Velger å gå, selv med økonomisk tap

Nok en gang blir det bekreftet: Arbeidsmiljøfaktorer er helt avgjørende for om vi ønsker å forlenge yrkeslivet eller ikke. Selv de som taper økonomisk, velger ofte tidlig avgang hvis arbeidsmiljøet er for dårlig.

Studien «Vem kan och vill arbeta til 65 år eller längre» fra det svenske Arbetlivsinstitutet bygger på en spørreundersøkelse i svensk helsevesen. Relativt entydig viser den at arbeidsmiljø er en av de faktorene har størst innflytelse på vår pensjoneringsatferd: Ansatte som opplevde at de befant seg i en motiverende, stimulerende og relativt bra fysisk og psykisk arbeidsmiljø, ønsket i større grad enn andre å arbeide etter fylte 65 eller lengre.

De som opplevde brist i arbeidsmiljøet og i de motivasjonsskapende faktorene, ønsket ikke overraskende å ta sitt endelige farvel med arbeidsplassen.

Pisk og gulrot

Arbeidslivsforsker Kerstin Nilsson underslår heller ikke økonomiens betydning. Hun viser i studien at mange kan stimuleres til å utsette pensjoneringstidspunktet hvis det er økonomisk gevinst å tjene på det. Det svenske alderspensjonssystemet åpner for pensjonering fra 61 år, men gir høyere økonomisk kompensasjon jo lenger en velger å bli i arbeidslivet. Dette gir valgfrihet og er en gulrot for mange, påpeker Nilsson, men ikke for dem som opplever et belastende arbeidsmiljø og føler seg «pisket» til å bli.

Hun fant at mange rett og slett valgte en tidlig utgang med dårligere økonomi enn de ellers kunne ha fått, fremfor å bli i et dårlig og lite stimulerende arbeidsmiljø. «De ble kanskje drevet av andre mål i livet enn arbeidet, eller vurderer helse høyere enn økonomisk trygghet og høy standard», skriver Nilsson.  Nilsson baserer sin rapport på svar både fra leger, sykepleiere, hjelpepleiere og andre ansatte i helsevesenet. 

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

Juli 2014
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud