(Illustrasjonsfoto TH)

(Illustrasjonsfoto TH)

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Tora Herud
2011-04-04  endret 2011-04-04

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Et styre- og mentorprogram:

Landbrukssamvirket tok grep

Styre- og mentorprogrammet ”Ta Grep” er en forlengelse av det arbeidet Norsk Landbrukssamvirke gjorde for å oppnå 40 prosent kvinner i hovedstyrene i landbruksorganisasjonene innen 2009. Fra 2010 kan også menn delta i programmet.

Det første kullet i Ta Grep-programmet startet i 2006.

- Vi ville være tidlig ute og startet med dette før det ble lovpålagt. 15 av våre 23 medlemsorganisasjoner, som er omfattet av kravet om minst 40 prosent kjønnsrepresentasjon i styrene, deltar. Blant disse er TINE SA og Norsvin SA, sier avdelingssjef Aase Lømo i Norsk Landbrukssamvirke. Da prosjektet ble avsluttet i 2009 hadde den gjennomsnittlige kvinneandelen blant eiervalgte styremedlemmer økt fra 17 til 39 prosent. I TINE SA, Allskog, Geno og Gartnerhallen var kvinneandelen i 2010 på 50 prosent og i Mjøsen Skog BA var den på 60 prosent.

Se Likestillingsbørsen

”Ta Grep” er åpent for kvinnelige og mannlige tillitsvalgte, og minst 50 prosent skal være kvinner. Deltakeravgiften er 26.500 kroner.

- Bønder som er mentorer får dekket utgifter til avløser, dersom de trenger det. De får ellers dekket reiseutgifter og andre kostnader ved samlingene, men de får ingen lønn for dette, sier Lømo.

Målgruppe

  • Kvinner og menn med verv i styrene og andre valgte organer i landbrukssamvirket og i faglagene
  • Kvinner og menn som ønsker å påta seg styreverv
  • Kvinner og menn med annen relevant erfaring eller spesielt potensial og motivasjon for styreverv i landbrukets organisasjoner. 

Mål for programmet

  • Personlig og faglig utvikling
  • Nettverksbygging som varer utover programperioden
  • Økt kunnskap om styrearbeid i en samvirkeorganisasjon
  • Økt samfunnsforståelse
  • Rekruttere flere motiverte og kompetente styrekandidater

- Mentorordningen gir oss en mulighet til å overføre kunnskap og erfaring fra tidligere tillitsvalgte og godt voksne ansatte i Landbrukssamvirkets organisasjoner. Vi ønsker mentorer fra landbrukets organisasjoner og fra annet privat næringsliv og offentlig sektor. Begrunnelsen for det er at vi ønsker nettverksbygging med andre miljøer, og at mentorer fra andre miljøer får økt innsikt i landbruket. Det har de gitt uttrykk for at de har hatt stor nytte og glede av, sier Aase Lømo.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud