Camilla AC Tepfers (42), partner i inFuture. (Foto inFuture)

Camilla AC Tepfers (42), partner i inFuture. (Foto inFuture)

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Tora Herud
2012-03-26  endret 2012-04-03

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

5 spørsmål om eldreprenørskap:

Eldre som forbilder i samfunnet

”Nå kommer eldreprenørene”, leser vi i kvartalsbrevet fra inFuture, rådgiver innen strategi og innovasjon, fra juni fjor. - Vi må spørre hvordan vi kan gjøre de eldre til forbilder i samfunnet vårt, sier Camilla Tepfers (42).

- Hva er eldreprenørskap?

- Det er en ordvri for å tydeliggjøre at eldre også er entreprenører. Eldreprenørskap er en betegnelse på entreprenørskap blant eldre, gjerne for eldre. De som er i den tredje alder, bereder på en måte grunnen for dem som er 80 år og eldre. Det kan være inntekstgivende arbeid, men også frivilligheten er inne i bildet her.

- Dere betegner 50-79-åringer, pluss-minus, som den tredje alder, alderen før vi er gamle. Hvorfor?

- De er ferdige med ansvaret for egne barn og er på en måte fri igjen. Mange ønsker å finne en måte de kan realisere seg selv og være kreative på. De har en frihet til å velge, og de har økonomi til det. 60 prosent av all privat formue eies av dem som er 60 år eller eldre. De senere årene har denne gruppen hatt en betydelig sterkere inntektsutvikling enn yngre. Men det gjelder selvfølgelig ikke alle. Dessuten vil et viktig hinder for mange være at man velger mer fritid fremfor en karriere nummer to.

- Er det noen forutsetninger som betyr mer enn andre for at noen blir eldreprenører?

- Vi må spørre oss hvordan vi kan gjøre de eldre til forbilder i samfunnet vårt? Har de ideer som lar seg realisere? Lager vi markedsplasser der eldreprenørene slipper til? Gir muligheten for tidlig uttak av pensjon flere anledning til å ha arbeidsinntekt ved siden av? Kan deler av eldreprenørens arbeidskraft kjøpes tilbake av virksomhetene de tidligere jobbet i?

- Hva skiller unge og eldre entreprenører eller gründere?

- Eldre har større finansielle ressurser. De har erfaring og kjører et tryggere løp. De vil ha lettere for å klare seg enn yngre kolleger viser en undersøkelse fra Barclays Bank. Eldre gjør dessuten bedre forarbeid. For eksempel er det 65 prosent flere eldreprenører som lager en forretningsplan, sammenlignet med dem under 50 år.

- Hva er veien videre for at samfunnet skal få flere med en karriere to - eller kanskje tre?

- Det er viktig å finne de gode forbildene, de som har ideer rettet mot eldre. Jeg tror myndighetene må åpne for en stor innovasjonsarena. Vi må finne ut hvordan vi kan samarbeide mer effektivt for å få frigjort ressurser fra eldreprenørene. Det er for eksempel viktig at arbeidsgivere legger til rette for en glidende overgang for dem som går av. En mulighet er at vedkommende sikres en liten inntekt mot at arbeidsgiver kan kjøpe tjenester tilbake, samtidig som vedkommende også må kunne selge tjenester til andre. Slik kan de skape seg en ny karriere.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

Juli 2014
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud