Kari Østerud blir ny direktør i SSP. (Foto Linn Cathrine Olsen, Scanpix)

Kari Østerud blir ny direktør i SSP. (Foto Linn Cathrine Olsen, Scanpix)

Ny direktør:

- SSP er en aktør å lytte til

- Å bidra til å beholde seniorene i arbeidslivet ser jeg på som et utrolig meningsfylt og viktig oppdrag, sier Kari Østerud (48). Hun tror på et arbeidsliv der unge og eldre arbeider sammen. 1. august tiltrår hun stillingen som ny direktør i SSP.

- Det er viktig at SSP markerer seg som en kompetent og seriøs aktør som myndighetene lytter til. Seniorpolitikk er et fagområde som vi skal beherske og ha god kompetanse på. Vi skal være samtalepartner og rådgiver i forhold til seniortiltak, og et sted der partene på alle nivå i arbeidslivet søker til. Dersom vi lykkes på samfunns- og virksomhetsnivå, vil mye på individnivå gå av seg selv, sier den kommende direktøren.

 

Fra forsikring til seniorpolitikk

I noen måneder til fortsetter Kari Østerud i jobben som direktør i Storebrand Livsforsikring. Hun er utdannet jurist og har erfaring fra både offentlig og privat sektor, både som fagperson og som leder.

 

- De siste ti årene har jeg arbeidet med pensjon og som leder i Storebrand, sier hun. Men CVen forteller også om arbeidserfaring fra Gjensidige Forsikring, Landsforeningen for Bygg og Anlegg, Plan og bygningsetaten i Oslo Kommune, Asker og Bærum Herredskriverembete, Politihøgskolen og Kredittilsynet. Blant mange tillitsverv finner vi at Østerud har vært styreleder i Norges Juristforbund og i Senter mot etnisk diskriminering.

 

Hun overtar stillingen etter Åsmund Lunde, som ønsker å trappe ned.

- Det er et privilegium å kunne overta etter ham samtidig som vi kan jobbe sammen. Lunde har et nettverk, et navn og en posisjon som jeg må skaffe meg, sier hun.

 

Egen seniorerfaring

Fra arbeid med pensjon har Østerud erfaring fra et område preget av en historikk der den ene endringen bygger på den andre.

- Da har seniorene mye å bidra med. Jeg har for eksempel en kvinnelig medarbeider på 69 år som har har vært i gjennom mange endringer, og hun har på den måten fått en unik kompetanse på hvordan ting henger sammen, for eksempel når det gjelder IT. Seniorer har ofte den tålmodigheten mange yngre mangler, med at prosesser i arbeidslivet tar tid.

 

Selv oppdaget hun plutselig en dag at hun fyller 50 år neste år.

- Da tenkte jeg at hvis jeg skal gjøre noe annet i livet mitt, så skal jeg kanskje gjøre det nå, sier hun, og mener hun er privilegert som får muligheten i SSP.

 

- Vil bidra til mer forskning

- Vi må ikke ta for gitt at seniorpolitikken går av seg selv. Det krever bevisstgjøring, at vi tar en aktiv rolle og er oppsøkende, utfordrer og stiller spørsmål, sier hun.

 

Noen spørsmål mener Østerud vil kreve mer forskning for at SSP skal kunne svare.

- Jeg tror det er mye ugjort når det gjelder forskning på eldre i arbeidslivet. Det vil jeg gjerne bidra til å rette på. Vi trenger mer forskning på det seniorpolitiske feltet. Tenk hvor mye det er forsket på likestilling mellom kjønnene, sier hun. Som eksempler på områder vi vet for lite om, nevner hun forskning på hvordan seniorer i styrer og ledelse påvirker resultatene i bedriften. I tillegg trenger vi å vite mer om seniorer og juniorer motiveres ulikt for ytelse i arbeidslivet? Eller, er det ulike holdninger til eldre og yngre arbeidssøkere?

 

SSPs rolle i en ny IA-avtale

I den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv – IA-avtalen opprettholdes delmål 3 men med ny ordlyd: ”Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år)”. Målet om å øke den forventede pensjonsalderen for personer over 50 år med minimum 6 måneder for perioden 2001 – 2009 i den forrige avtalen, ble oppnådd.

 

I protokollen mellom partene i arbeidslivet og myndighetene uttrykkes det enighet om å fortsette den seniorpolitiske innsatsen de senere årene, slik at flere seniorer motiveres til å stå lenger i arbeid. Pensjonsreformen gjennomføres i tråd med pensjonsforlikene i Stortinget, og det vises til arbeidet for seniorpolitikken som gjennomføres i regi av SSP.
- Pensjonsreformen har tiltak først og fremst rettet mot arbeidstakere over 62 år. IA-avtalen er et viktig virkemiddel for gjennomføring av god seniorpolitikk i arbeidslivet. IA-avtalens delmål 3 er selve kjerneområdet for SSPs videre arbeid, sier Kari Østerud.

 

Tror på pensjonsreformen

Intensjonen med pensjonsreformen er at det skal lønne seg å jobbe og at folk skal fortsette lenger i arbeidslivet.

- Pensjonsreformen kan bli et godt verktøy for seniorpolitikken. Jeg håper at arbeidsgiverne ser den som en mulighet til å beholde seniorene i jobb. Det gir et godt regnestykke for samfunnet dersom folk står lenger i jobb, samtidig som det er en verdisak for hvert enkelt individ å få være til nytte lenger, sier Østerud. Samtidig opplever hun utfordringen med å gi informasjon på en enkel måte.

 

Men alt i livet handler heller ikke bare om arbeid og pensjon. Den nye direktøren liker å lese, og forteller at hennes kamp i øyeblikket er Karl-Erik Knausgårds Min kamp bind 1, og som hun mener er en tykk bok med en tynn historie. Ellers er hun glad i friluftsliv, turer i skog og fjell, med eller uten ski.

- Alle har et ansvar for eget liv og egen helse, enten vi er unge eller gamle. Nå bor jeg i nærheten av jobben her på Lysaker, og jeg gleder meg til å kunne sykle til jobben i Oslo, sier Kari Østerud. Kartet viser at avstanden er 8,5 kilometer.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud