Forsker Per Erik Solem rusler ikke, han sykler. (Foto TH)

Forsker Per Erik Solem rusler ikke, han sykler. (Foto TH)

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Tora Herud
2011-11-30  endret 2011-12-21

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Norsk seniorpolitisk barometer:

- Holdninger påvirker atferden vår

Hva mener vi egentlig når vi snakker om holdninger? Per Erik Solem, forsker i NOVA, forklarer det som en tilbøyelighet til å reagere på en bestemt måte overfor ting, personer eller grupper, for eksempel overfor eldre mennesker.

I boka ”Aldring og samfunn” som Solem og Svein Olav Daatland, også forsker i NOVA, kom med i høst, er et kapittel viet holdninger til eldre. Der leser vi at ”Holdningene kan ikke observeres direkte; vi må slutte oss til hva de er via hva folk sier og hvordan de oppfører seg, slik tilfellet også er med et menneskes personlighet”.

- Holdninger er en beredskap vi har for å handle, og den påvirker atferden vår, sier Per Erik Solem.

Holdningsendring flatet ut

Han har vært med på å lage spørsmålene i - og har foretatt egne analyser av Norsk seniorpolitisk barometer, som utføres årlig av Synovate for Senter for seniorpolitikk (SSP).

- Fra 2003 til 2008 var det en jevn endring til det positive i lederes holdninger til om de ville like å ansette eldre arbeidskraft, så flatet det ut. Den samme økningen viste seg fram til 2007 i forhold til påstanden: ”Det er en fordel for vår bedrift at folk jobber helt fram til pensjonsalder”. Fra 2008 og fram til 2011 har vi ikke sett noen bedring, og det er nærliggende å knytte dette til finanskrisen, sier han.

I en tilleggsundersøkelse i februar 2009 så han en akutt reaksjon på finanskrisen ved at færre enn tidligere var uenig i påstanden: ”Når en bedrift må nedbemanne bør eldre arbeidstakere kunne sies opp før yngre”.

- Fordi endringen skjedde i privat sektor, forsterker det oppfatningen om at den har noe med finanskrisen å gjøre, sier han.

Et holdningsbarometer

Solem sier at Norsk seniorpolitisk barometer er et holdningsbarometer, der det også stilles spørsmål om atferd.

- Vi spør for eksempel ledere om de nøler med å innkalle personer over en viss alder til jobbintervju. Men vi vet jo ikke hva de faktisk gjør. Flertallet av lederne gir for eksempel uttrykk for at eldre arbeidstakere har de samme mulighetene som de unge til å lære nye ting på jobben. Men langt færre av de eldre selv er enige i dette, sier han. Når vi spør om det samme til både ledere og ansatte kan vi nyansere oppfatningen av hva som faktisk skjer.

Ulike holdninger til seniorer kan ifølge forskeren gi seg utslag på flere områder i arbeidslivet.

- Ja, holdninger betyr noe både ved rekruttering til en jobb, for de mulighetene en får på arbeidsplassen og når noen skal ut av en jobb. Barometeret viser for eksempel at arbeidsgivere nøler med å innkalle personer til intervju når de er eldre 57,8 år i gjennomsnitt. Noe tidligere i privat sektor, og noe senere i offentlig sektor, sier Per Erik Solem. Holdninger preget av fordommer og stereotypier disponerer for diskriminering, eller det han kaller alderisme.

- Snakk om positivt og negativt

Solem mener det er viktig å snakke om både positive og negative sider ved aldring, også egen aldring.

- Det kan være ting av ulik praktisk betydning, som å bli grå i håret eller å bli dårlig til bens. Også det negative kan ha positive sider.  En som går saktere enn før, får kanskje med seg mer av det som skjer rundt ham eller henne. Glemmer du detaljer, kan du kanskje få bedre overblikk. Dersom en eldre arbeidstaker føler seg sliten en dag, kan det være lett både for vedkommende og kollegene å tenke at dette har med alderen å gjøre, men det er ikke sikkert, sier han, før han avslutter med hva han mener er seniorpolitkkens verdigrunnlag.

- Det er to perspektiver i arbeidslivet, arbeidstakerens og arbeidsgiverens. Arbeidstakerne kan gjennom virksomhetens seniorpolitikk få bedre mulighet for å velge fortsatt arbeid, dersom de har lyst til det, og uten tvang verken til å slutte eller fortsette, når de kan ta ut pensjon.  Arbeidsgiverens perspektiv er å nyttiggjøre seg seniorarbeidskraften på best mulig måte, samtidig som arbeidstakeren får mulighet for vekst og utvikling, sier han.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud