Asbjørn Stavem, KS, og Sigrid Melhus, Econ Pöyry. (Foto TH)

Asbjørn Stavem, KS, og Sigrid Melhus, Econ Pöyry. (Foto TH)

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Tora Herud
2011-05-18  endret 2011-05-26

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Seniorpolitikk i kommunene:

Bare en tredjedel kjenner behovet

- Det har ikke vært noen tradisjon i kommunene for at de undersøker det framtidige behovet for arbeidskraft. Men nødvendigheten av å gjøre slike beregninger vil komme mer og mer, sier seniorrådgiver Asbjørn Stavem i KS Arbeidsgiver- utvikling.

58 prosent av landets 430 kommuner svarte på undersøkelsen om seniorpolitkk, som Econ Pöyry har gjort for KS. 90 prosent av dem som svarte, har satt seniorpolitikk på dagsorden.

- Bare en tredjedel av kommunene som svarte, opplyser at de har undersøkt det framtidige behovet for arbeidskraft før de satte i gang seniortiltakene, sier Sigrid Melhus i Econ Pöyry, da hun la fram rapporten ”Seniorpolitikk i kommunesektoren” i dag. Ifølge henne har kommunene problemer med å måle effekten av de seniorpolitiske tiltakene. Like få kommuner mangler dessuten data for faktisk pensjoneringsalder.

Kommunenes utfordringer

Kommunene vil i årene som kommer stå overfor utfordringer knyttet til både nok arbeidskraft og tilstrekkelig kompetente og omstillingsdyktige arbeidstakere. Et virkemiddel kan ifølge rapporten være å forlenge yrkesaktiviteten blant de ansatte, noe som er i tråd med IA-avtalens delmål 3. Rapporten viser hvilke seniorpolitiske tiltak kommunene tilbyr for å oppnå dette.

Når kommunene selv gir karakterer for hvilke tiltak som er best, er det tilrettelegging av arbeidet, ekstra lønn eller bonus fra 62 år og seniorsamtaler som topper listen. På fjerde plass ligger ekstra fridager fra 62 år. Gratis fysioterapi eller massasje, hjemmekontor og opplæring uten lønn ligger nederst på listen over de i alt 17 ulike tiltakene som er nevnt.

Hvordan virker tiltakene?

- Ansatte sier ja takk til høyere lønn. Hvem ville ikke gjort det? Men de sier også: ”Topp med mer lønn, men jeg hadde blitt i jobben uansett”, sier Sigrid Melhus. Hun tror at en del av kommunene velger enkle løsninger i starten og gir bonus til alle, men at det er en tendens til å gjøre ordningene mer individuelle etter hvert.

Asbjørn Stavem gleder seg over at seniorsamtalen ved 55 år verdsettes høyere nå enn ved tidligere undersøkelser og at over halvparten av kommunene ønsker å bruke slike samtaler.

- Seniorene er viktige både som arbeidskraft og ressurs, sier han.

Hva er seniorpolitikk egentlig?

Direktør i Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud, roser KS for undersøkelsen. Hun tror utfordringene for kommunene kan bli større enn for andre sektorer i framtiden.

- Mange kommuner har kostbare og rause seniorpolitiske tiltak uten å vite hva de ønsker med dem. Det er viktig å evaluere hva som virker og ikke virker. Jeg synes også det er grunn til å tenke over hvorfor vi betaler folk for å være borte fra jobben, når det er på jobben vi trenger dem, sier hun. Østerud legger dessuten vekt på førstelinjelederenes rolle, som hun mener er sterkt undervurdert.

- De sitter med ansvar for turnuser, åpningstider og for å få ting til å fungere. Derfor er meldingen til de ansatte om at de er ønsket, veldig viktig. Det er en nøkkelfaktor til suksess. Lederskap og holdninger er viktigst, sier Kari Østerud som var invitert av KS til å kommentere rapporten.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud