Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Tora Herud
2009-09-28  endret 2009-12-29

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Forskningskonferanse

Ny forskning om seniorpolitiske tiltak

Senter for seniorpolitikk (SSP) inviterer til forskningskonferanse 14. oktober om seniorpolitiske tiltak i arbeidslivet og delmål 3 i IA-avtalen.

Ny forskning om seniorpolitiske tiltak i norsk arbeidsliv:

 

Hvordan opplever seniorene tiltakene?

 

SSPs forskningskonferanse onsdag 14. oktober 2009

Thon Hotel Opera, Oslo

Påmelding

Påmelding til konferansen sendes mbp@seniorpolitikk.no innen 1. oktober 2009.

Det er ingen konferanseavgift. Eventuelle spørsmål kan rettes til Senter for seniorpolitikk (SSP) på telefon 23 15 65 50.

 

Program

0930 Registrering - kaffe/te og frukt

1000 Åpning av konferansen v/Ann Kristin Hjortbakk, styreleder SSP

1015 Effektanalyser av iverksatte seniorpolitiske tiltak - casestudier

v/Anne Inga Hilsen, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Spørsmål og kommentarer.

1100 Pause

1115 Forsøk med redusert arbeidstid for 62+ i staten – seniorenes opplevelse av tiltaket

v/Lars-Erik Becken, Econ Pöyry AS

Spørsmål og kommentarer.

1200 Pause

1215 Endringer i holdninger og opplevd arbeidsmiljø for seniorarbeidstakere

v/Per Erik Solem, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Spørsmål og kommentarer.

1300 Lunsj

1400 Ny IA-avtale? Nye seniorpolitiske mål!

v/Kåre Hagen, Handelshøyskolen BI

1430 Forskningens betydning for myndighetenes seniorpolitiske arbeid

v/Øystein Haram, Arbeids- og inkluderingsdepartementet

1445 Årets seniorinitiativ 2009 - prisutdeling

v/Åsmund Lunde, SSP

1500 Avslutning

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud