Per Erik Solem. (Foto TH)

Per Erik Solem. (Foto TH)

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Tora Herud
2009-12-21  endret 2010-01-07

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Seniorer i arbeidslivet:

Oppfatter seg ikke som eldre

- Eldre arbeidstakere er mer ettertraktet blant ledere enn tidligere, og interessen for å fortsette lenger i jobben øker blant disse arbeidstakerne. Samtidig opplever halvparten seg ikke selv som eldre i arbeidslivet, sier NOVA-forsker Per Erik Solem.

Solem har analysert resultatene av Norsk seniorpolitisk barometer for yrkesaktive i perioden 2003 til og med 2008, der 1.000 yrkesaktive er intervjuet hvert år. Nå foreligger rapporten ”Endringer for seniorer i arbeidslivet fra 2003 til 2008”.

 

Temaene som belyses gjelder oppfatninger om hvordan ”eldre” defineres i arbeidslivet, oppfatninger om eldres arbeidsprestasjoner og egenskaper, oppfatninger om forekomsten av aldersdiskriminering, meninger om seniorpolitiske spørsmål, beskrivelse av psykososialt arbeidsmiljø, arbeidsglede og opplevd mestring på jobben.

 

Eldre arbeidstaker fra 56 år

Ledere opplever i gjennomsnitt arbeidstakere som eldre når de er 54,8 år.

- Yrkesaktive mener at folk oppfattes som eldre arbeidstakere fra 56,4 år i gjennomsnitt. Det synes ikke å være populært å bli regnet som eldre, og bare halvparten av yrkesaktive over 56 år oppfatter seg selv som ”eldre i arbeidslivet”. Så mange som fire av ti arbeidstakere over 60 år oppfatter seg ikke som ”eldre i arbeidslivet”. Det er de unge som er populære i vår kultur. Det forventes mindre av eldre. Faren er at eldre også forventer mindre av seg selv og legger inn årene for tidlig. Det er en risiko for at noen ”lever ned” til slike forventninger, sier Per Erik Solem.

 

- Vær realistisk!

Å skyve oppfatningen av seg selv som eldre i arbeidslivet fram i tid kan ha både negative og positive virkninger, ifølge Solem.

- En som ikke oppfatter seg som eldre arbeidstaker kan slippe å leve ned til eldre- forventningene. Men det er negativt at det er så mange som har negative forestillinger om eldre, og som tror at eldre ikke kan lære nytt eller omstille seg, sier han.

 

Solem mener det ideelle hadde vært om forestillingene var mer realistiske.

- Hvis man forholder seg til aldring kan man erverve seg ekspertise på omstilling. Det har en positiv effekt å forholde seg til virkeligheten. Det er viktig å jobbe for mer realistiske oppfatninger og kunne se både positive og negative sider ved aldring og arbeid. En 65-åring og en 25-åring er forskjellige, ingen av dem er bare på grunn av sin alder bedre eller dårligere enn den andre. Men alderen gjør noe med oss, og det kan være bra å spille på lag med aldringen og ikke mot. Ta vare på helsen, på erfaringer, på engasjement og fornyelse etter hvert som årene går, sier Per Erik Solem.

 

Noen tips på veien

Undersøkelsen som denne rapporten er basert på sier ikke noe direkte om hva som er gode måter å forholde seg til aldring og arbeid på. Når vi ber om noen tips på veien, trekker Solem likevel fram:

 

  1. Alder setter færre grenser enn vi tror
  2. Går du saktere enn før, kan du oppleve mer mens du går.
  3. Husker du færre detaljer, er du kanskje bedre på helhet og forståelse.
  4. Prøv nye ting med åpent sinn.
  5. Gi slipp på det som ikke er viktig.
  6. Lær noe nytt og bli bedre i jobben.
  7. Søk variasjon.
  8. Det er bedre å ta vare på helsa enn å bevare ”evig ungdom”.
blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud