Kari Østerud. (Foto TH)

Kari Østerud. (Foto TH)

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Kari Østerud, direktør SSP
2010-10-21  endret 2010-10-21

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Seniorpolitiske fremtidsbilder

– vi trenger mer kunnskap

- Vi vet ganske mye om de demografiske fremskrivningene i Norge de neste 20 årene, og at den yrkesaktive del av befolkningen i Norge vil bestå av stadig flere personer i gruppen over 50 år. Nå legger vi ut en prosjektkonkurranse, sier SSP-direktør Kari Østerud.

Vi tror imidlertid at vi trenger mer kunnskap om implikasjonene av de demografiske fremskrivningene for seniorer i arbeidslivet. En god seniorpolitikk må bygge kunnskap om og innsikt i hvordan samfunnsutviklingen vil påvirke seniorenes plass i et framtidig arbeidsliv. Vi ønsker derfor å få vite mer om hvordan en samfunnsutvikling i ulike retninger vil kunne påvirke fremtidens seniorpolitikk og tiltaksstrategier. På denne bakgrunn har Senter for seniorpolitikk (SSP) i lagt ut en prosjektkonkurranse kalt seniorpolitiske fremtidsbilder.

 

Målet med prosjektet er å få et tydeligere bilde av de mest aktuelle fremtidsscenarioer i et bredt perspektiv og langt frem i tid. Prosjektet skal utvikle ulike fremtidsbilder som på ulik måte beskriver seniorenes plass i arbeidslivet fremover. Fremtidsbildene skal utvikles med bakgrunn i de utfordringer og drivkrefter som kan tenkes å prege utviklingen fremover på ulikt vis, og med ulike konsekvenser for seniorene i arbeidslivet. Vi håper også at et slikt prosjekt kan gi et bedre grunnlag for å utvikle langsiktige seniorpolitiske mål, strategier og tiltaksområder.

Vi ønsker bl.a. å se på hvordan faktorer som

  • demografi
  • arbeidsmarked
  • kulturelle og sosiale forhold
  • syn på arbeid og fritid
  • pensjonsregelverk
  • teknologi
  • økonomiske konjunkturer
  • politisk utvikling

vil kunne påvirke seniorenes posisjon i arbeidslivet fremover. Vi inviterer relevante miljøer til å utforme forslag til et prosjekt, med de muligheter og begrensninger de finner relevante og interessante.

 

Mer informasjon finnes på DOFFIN – doffin.no. Tilbudsfristen er 28.oktober.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud