Bjørn Nybø og ni andre helikopterpiloter får saken sin opp i Høyesterett. (Foto Signe Christine Urdal)

Bjørn Nybø og ni andre helikopterpiloter får saken sin opp i Høyesterett. (Foto Signe Christine Urdal)

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Mattis Michaelsen
2010-04-07  endret 2010-04-16

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Særaldersgrenser:

Aldersgrense til Høyesterett

Både tingrett og lagmannsrett har dømt ti senior helikopterpiloter til å slutte å fly. Helikopterflygerne gikk til sak, etter at deres egen fagforening viste til tariffavtalen og fikk arbeidsgiver til å nekte kolleger over 60 år å fortsette i jobben. Nå vil Høyesterett se på saken.

seniorpolitikk.no har tidligere skrevet om ti seniorflygere som gikk til sak mot sin arbeidsgiver, Helikopter Service i Stavanger. Seniorene mente det var aldersdiskriminering når bedriften nektet dem å fly, med henvisning til tariffavtalens 60-årsgrense.

 

De ti helikopterpilotene tapte i tingrett og lagmannsrett, men valgte å anke videre til Høyesterett. Nå har Høyesterett meldt tilbake at landets øverste rettsinstans vil se på saken når det gjelder spørsmålet om aldersgrensen på 60 år er i strid med forbudet mot aldersdiskriminering.

 

Ble rådet til å anke

Etter tapet i første rettsinstans gikk seniorpilotene i tenkeboksen: Skulle de investere ytterligere penger og personlige ressurser i å anke videre i rettssystemet? 

– Vi valgte å anke etter råd fra juridisk sakkyndige, sier seniorpilot Bjørn Nybø.  

Henning Jakhelln er professor emeritus ved Institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo og ekspert på arbeidsrett. Han er krystallklar når det gjelder sakens karakter:

– Det er ingen tvil om at saken reiser prinsipielle spørsmål, sier Jakhelln. Han understreker at det er helt naturlig at en slik sak blir prøvet i landets øverste domstol. 

Det forventes at saken behandles i Høyesterett enten rett i forkant av sommerferien, eller i august.

 

Forsiktig optimisme

Bent Endresen er advokaten til de ti helikopterpilotene. Han er forsiktig optimist:

– Vi har tro på at saken kan vinnes, sier Endresen.  

Henning Jakhelln formulerer hovedspørsmålet ved Høyesteretts ankebehandling slik:

– Er aldersgrensen i tariffavtalen tilstrekkelig saklig begrunnet?  

Jusprofessoren framhever at det er vanskelig å forutse Høyesteretts konklusjon. I et notat om saken skriver Jakhelln: ”Det sier seg selv at dette spørsmål på ingen måte er opplagt. Det er forsåvidt tilstrekkelig å vise til at saken ikke har ført frem for pilotene i de tidligere instanser - saken er tapt i både tingrett og lagmannsrett, og slik sett ligger det ikke for godt an.”  

 

Sikkerhetsbestemmelsene har 65-års grense

Men arbeidsrettseksperten påpeker at endringer i den sikkerhetsmessige bestemte aldersgrensen for piloter må tas i betraktning. Henning Jakhelln skriver:

”Det forekommer meg imidlertid at hovedproblemstillingen også bør presenteres for Høysterett slik at spørsmålet må være om det foreligger tilstrekkelig saklig grunn til å opprettholde tariffbestemmelsens aldersgrense, etter at det siden 2006 gjelder en sikkerhetsmessig bestemt aldersgrense for sertifikater på 65 år, og ikke – slik tilfellet var frem til 2006 – på 60 år.”  

Fram til 2006 kunne det argumenteres for at tariffbestemt aldersgrense var en naturlig konsekvens av sikkerhetsbestemmelsenes aldersgrense. Dette er nå endret, i og med at dagens sikkehetsregler setter aldersgrensen til 65 år.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud