Arne Eikhaugen og Solveig Aarland. (Foto TH)

Arne Eikhaugen og Solveig Aarland. (Foto TH)

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Tora Herud
2009-06-30  endret 2009-07-03

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Særaldersgrenser:

Delvis seier i lagmannsretten

Ferjeselskapet Nye Kystlinks oppsigelse av den 62-år gamle forpleiningsassistenten Solveig Aarland i september 2007, er av Agder Lagmannsrett kjent ugyldig, mens oppsigelsen av den 63-år gamle skipselektrikeren Arne Eikhaugen ble kjent gyldig.

- Men det er dessverre fortsatt uavklart om stillingsvernet for sjøfolk opphører ved fylte 62 år, sier sjøfolkenes advokat Erik Råd Herlofsen, partner i advokatfirmaet Ræder i Oslo. Agder Lagmannsrett behandlet i begynnelsen av juni spørsmålet om hvorvidt to sjøfolk kan sies opp utelukkende begrunnet i at de har fylt 62 år. Hovedtemaet var om stillingsvernet for sjøfolk faller bort ved fylte 62 år, eller om denne grensen strider mot reglene som forbyr aldersdiskriminering. Dom i saken falt 24. juni.

 

Ikke aldersdiskriminering

 

- Lagmannsretten la til grunn at 62-årsgrensen i sjømannsloven ikke er diskriminerende, og viste til at forbudet mot blant annet aldersdiskriminering ble inntatt i sjømannsloven i 2007. Det skjedde uten at man samtidig endret 62-års regelen, og dommerne mener lovgiverne dermed har vurdert dette dit hen at regelen ikke er diskriminerende, sier Råd Herlofsen. Han er uenig i dette, og tror ikke at politikerne i 2007 verken så eller vurderte problemstillingen.

 

Retten til sjømannspensjon

 

Bakgrunnen for at lagmannsretten behandlet sjøfolkene forskjellig skyldes at en sjømann må ha arbeidet i 150 måneder for å få utbetalt sjømannspensjon. Solveig Aarland hadde kortere fartstid og har derfor ikke rett til sjømannspensjon. Hun ble ved oppsigelsen nødt til å melde seg arbeidsledig og mottar i dag dagpenger fra NAV.

 

-For at stillingsvernet skal bortfalle ved fylte 62 år, er det et tilleggskrav om at sjømannen har rett til sjømannspensjon. I Aarlands tilfelle kom lagmannsrettens flertall med bakgrunn i dette fram til at oppsigelsen av henne var ugyldig, og hun ble tilkjent erstatning, sier advokaten videre.

 

Lav erstatning

 

Nye Kystlink er dømt til å betale erstatning og oppreisning på til sammen 46.000 kroner. Råd Herlofsen mener beløpet ble satt så lavt fordi rederiet nå er under avvikling og at Aarland derfor ville blitt oppsagt uansett.

 

- Erstatningen ble veldig lav, og jeg føler at rettsapparatet holder meg for narr. Beløpet står jo ikke i forhold til de tapene jeg har lidd ved å miste jobben. Jeg synes det er feil at sjøfolk blir oppsagt når de fyller 62 år. Det er mange om beinet på ledige jobber, og jeg tror ikke alle ser at mange av oss eldste er spreke og har arbeidslyst, sier Solveig Aarland til seniorpolitikk.no.

 

Et paradoks

 

Dersom Solveig Aarlands dom ikke blir påanket, vil den få konsekvenser for mange andre sjøfolk.

 

- Dersom en sjømann for eksempel har arbeidet mange år utenlands før han mønstrer på et norsk skip, eller når man begynner å arbeide til sjøs i godt voksen alder, vil vedkommende ikke kunne sies opp på grunn av sin alder før vedkommende har opptjent sjømannspensjon i minst 150 måneder, altså 12,5 år. Dette kan i mange tilfeller medføre at én sjømann har stillingsvern til fylte 62 år, mens kollegaen har stillingsvern kanskje til vedkommende fyller 65 år. Det er et paradoks, sier Erik Råd Herlofsen.

 

Anker saken

 

Det var dissens med to dommere mot én i begge deler av saken.

- En av dommerne mente oppsigelsen av Arne Eikhaugen var ugyldig fordi han ble ansatt av Nye Kystlink etter at han fylte 62 år, og at ferjeselskapet av den grunn ikke kunne påberope seg 62-årsgrensen. De andre to dommerne var imidlertid uenig i dette og han tapte saken. Eikhaugen vil imidlertid med støtte fra Fellesforbundet for Sjøfolk anke saken til Høyesterett

 

Nye Kystlinks advokat Hege Ajer Petterson i Norges Rederiforbund ønsker foreløpig ikke å uttale seg om utfallet av saken.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud