Samarbeid over landegrensene.

Samarbeid over landegrensene.

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Tora Herud
2010-02-05  endret 2010-02-05

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Livslang læring:

-Få søkere tidligere

Voksne uten ordinær førstegangsutdanning er i målgruppen når midler fra Grundtvig-programmet deles ut. - Men det har vært få søkere til prosjekter som gjelder eldre, sier Tarja Tikkanen i programutvalget for Grundtvig 2009-2010.

Grundtvig er EUs program for samarbeid mellom institusjoner og organisasjoner som legger til rette for voksnes læring. Målsettingen for programmet er:

  • Å fremme samarbeid mellom institusjoner som arbeider med voksnes læring
  • Støtte opplæring til dem som arbeider på feltet
  • Støtte produktutvikling som sektoren kan gjøre nytte av
  • Fremme debatt om livslang læring

Målgrupper

Noen grupper er særlig prioritert, og blant disse er:

  • Voksne uten grunnutdanning
  • Eldre
  • Kulturelle og språklige minoritetar
  • Voksne i utkantstrøk

I tillegg til utdanningsinstitusjoner kan bibliotek, museum, arbeidsliv og frivillige organisasjoner søke om prosjektmidler eller stipend i Grundtvig.

Europeiske samarbeidsprosjekter

- Det er ikke snakk om rene norske prosjekter, men om å fremme internasjonalt samarbeid og internasjonalisering. Hvor mye penger det kan være snakk om er avhengig av hva slags støtte man søker om. Reise- og oppholdsutgifter dekkes som regel, men ikke lønn. Søknadsfristen er 1. mars, så det det er fortsatt god tid for dem som ønsker å søke, sier Tarja Tikkanen, til daglig forsker ved International Research Institute of Stavanger (IRIS).

Ifølge Grundtvig-programmets nettside er det størst interesse for de mindre prosjektene, læringspartnerskapene. Der er det som regel fire-fem organisasjoner fra ulike land som samarbeider over en to-årsperiode. Den som har en god idé må derfor begynne med å skaffe seg noen partnere å søke sammen med.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud