Nestleder i LO, Tor Arne Solbakken. (Foto TH)

Nestleder i LO, Tor Arne Solbakken. (Foto TH)

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Tora Herud
2010-09-23  endret 2010-09-28

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Utdanning:

- Lenger i jobb med mer utdanning

- Det er ofte slik at de ansatte som trenger det mest, ikke spør om å få gå på kurs eller ta mer utdanning. Derfor starter vi opp prosjektet ”Læring hele livet”, sier Tor Arne Solbakken, nestleder i LO.

Gjennom ”Læring hele livet” skal tillitsvalgte kvalifiseres til å bli kompetansetillitsvalgte for arbeidet med å gi alle tilang til utdanning og kompetanseheving i arbeidslivet. Prosjektet er et resultat av vedtak på LO-kongressen i mai 2009. Elementer fra prosjektbeskrivelsen var dessuten en vesentlig del av LOs bidrag, da stortingsmelding nummer 44 (2008-2009) Utdanningslinja, var ute på høring i vår.

Prosjektgruppen har bestått av representanter for Fagforbundet, Fellesforbundet, EL&IT Forbundet, Handel og Kontor i Norge og AOF.
- Vi starter med et prøveprosjekt i Oppland. Men dette er et tre-partssamarbeid, arbeidsgiverne må være med, uten dem er det nytteløst. Og jeg har på følelsen at de har gått fra forskrekket avsky til betinget nysgjerrighet så langt, sier Tor Arne Solbakken om prosjektet, som skal være ferdig evaluert i mai neste år.

Gjensidig hjelp
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har bedt om LOs og fagforbundenes hjelp i arbeidet med å få folk til å fullføre videregående utdanning og å utdanne seg videre. Solbakken takker for utspillet og ber om hennes hjelp. Han viser til at utdanning i tillegg til å ha økonomiske effekter, påvirker helse, politiske interesser og menneskelig tillit hos den enkelte.
- Vi kan ikke på den ene siden vedta en pensjonsreform og oppfordre folk til å fortsette lenger i arbeidslivet, og så samtidig stoppe kompetansehevingen når de er 50 år. En ordning med støtte til livsopphold for dem som ønsker å skifte karriere må på plass. Behovet for arbeidskraft viser at mange som i dag er utenfor, må med. Derfor er det også mange arbeidsgivere som må se dette med nye øyne, sier han, og viser til et innlegg forbundssekretær Asghar Ali i EL&IT Forbundet holdt tidligere på dagen.
- En Fafo-rapport fra 2002 viser at hver fjerde AFP-søker oppgir manglende datakunnskaper som grunn til at de ønsker å gå av med tidligpensjon. Dette er et veldig høyt tall og handler om noe det går an å gjøre noe med, sier Asghar Ali.

Kompetansetillitsvalgte
For prosjekt ”Læring hele livet” er det laget en læreplan med fem hovedmål med underliggende delmål. Hovedmålene uttrykker handlingskompetanse ved at den kompetansetillitsvalgte:

  1. Skal kunne bruke veiledning som metode for å fremme utdanning og kompetanseutvikling i arbeidslivet.
  2. Skal kunne bruke samtalen for å utvikle rollen som tillitsvalgt og å fremme samarbeid om kompetanseutvikling.
  3. Skal kunne drive motivasjonsarbeid som fremmer deltakelse i utdanning og kompetanseutvikling i arbeidslivet.
  4. Skal kunne samarbeide med hovedtillitsvalgt/avdelingstillitsvalgt og med ledelse om å skape likeverdige rammevilkår for kompetanseutvikling etter bedriftens/virksomhetens og de ansattes behov.
  5. Skal kunne delta ved planlegging, tilrettelegging og evaluering av utdanning og kompetansetiltak etter bedriftens/virksomhetens og de ansattes behov.
blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud