Kan etter og videreutdanning ses i sammenheng med en ny IA-avtale? spør Åsmund Lunde. (Foto TH)

Kan etter og videreutdanning ses i sammenheng med en ny IA-avtale? spør Åsmund Lunde. (Foto TH)

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Åsmund Lunde, direktør Senter for seniorpolitikk (SSP)
2010-02-17  endret 2010-02-17

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Kommentar:

- Øk eldres mulighet for utdanning

Med stortingsmelding nummer 44 (2008-2009) Utdanningslinja fremmes det for første gang en melding som omhandler helheten i samfunnets kompetansebehov, og drøfter hvordan strategiske utfordringer i møte med disse skal håndteres. Dette er gledelige tanker.

Hvor lett er det egentlig for folk i 50-års-alderen, med en tredjedel av arbeidslivet foran seg, å gjøre noen endringer i livet som for eksempel å ta mer - eller ny utdanning? Hvor lett er det å få permisjon med lønn?

 

Samfunnet og myndighetene ønsker at folk skal fortsette lenger i arbeid enn tidligere. Samtidig lever vi en tid med raske endringer, der behovet for ny kompetanse alltid er til stede, men har vi et arbeidsliv som oppmuntrer folk til å fylle på eller som våger å søke nye muligheter?

 

Nylig møtte jeg en kvinne i 50-årene som hadde forsøkt å få skattefradrag for 30.000 kroner som hun hadde betalt i studieavgift, litteratur og reiseutgifter i forbindelse med utdanning ved siden av full jobb. Svaret hun fikk fra ligningsmyndighetene var at en slik fradragsmulighet ikke finnes. En diskusjon om rammevilkårene for etter- og videreutdanning ønskes velkommen, og kanskje kan den ses i sammenheng med en ny IA-avtale?

 

Senter for seniorpolitikk foreslår at departementet vurderer dagens regelverk for studiefinansiering for voksne, og foreslår endringer med tanke på å bedre seniorenes muligheter for deltakelse i etter- og videreutdanning. Vi foreslår også at det opprettes stipendordninger vor voksne personer som ønsker å skifte karriere i tråd med samfunnets behov, for eksempel ved omskolering til yrker med stort rekrutteringsbehov.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud