Av: Tora Herud
2010-12-17  endret 2011-01-11

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Larvik kommune:

Gir voksne nødvendig utdanning

- De er stabile og en viktig ressurs. Begge er plukket ut av sine respektive ledere på grunn av god innsats, og de er personer som Larvik kommune ønsker å satse på, sier prosjektleder for TOPP i Larvik kommune, Pippi Müller.

TOPP står for teori, opplæring, praksis og perspektiv, og er et utdanningstilbud for ansatte i omsorgstjenesten i Larvik kommune. Lisbeth Andreassen og Vibeke Haugsnes er begge 52 år gamle og går på det tredje kullet som tar utdanning som helsefagarbeidere gjennom prosjektet. De ser ikke bort fra at de jobber i 18 år til, til de fyller 70 år.


Lisbeth Andreassen. (Foto TH)

Lisbeth Andreassen. (Foto TH)

Jobber i hjemmetjenesten

Lisbeth Andreassen har utdanning- og mange års arbeidserfaring innen kontor, men måtte slutte på grunn av nedbemanning. Etter et halvt år som arbeidsledig fikk hun jobb i hjemmetjenesten.

- Nå jobber jeg 75 prosent stilling i hjemmetjenesten på Torstrand i Larvik kommune, og kan kombinere jobb og skole. Dersom undervisningen faller på en dag som kolliderer med turnusen min, dekker kommunen vikar for meg, sier Lisbeth Andreassen. 50 til 70 prosent stilling gir en skoledag fri med lønn. Mer 75 prosent stilling gir begge skoledager fri med lønn. Med utdanning vil Lisbeth Andreassen på sikt være tryggere på å kunne få full, fast stilling.

- Utdanningen gir oss noen knagger å henge tingene på. Men det viktigste er å ha forutsigbarhet og sikker inntekt, sier hun.

Vibeke Haugsnes. (Foto TH)

Vibeke Haugsnes. (Foto TH)

Jobber på sykehjem

Vibeke Haugsnes har jobbet de siste tre årene på Furuheim sykehjem i Larvik og før det litt med utviklingshemmede. Hun har ettårig handel- og kontorskole, og de fleste yrkesaktive årene av sitt liv, har hun jobbet på kontor.

- En lang sykmelding og det at jeg var hjemmeværende etter en skilsmisse, alt i alt rundt ti år til sammen, gjorde det nesten håpløst å få fast jobb igjen som 50-åring. Jeg tror jeg søkte 200 jobber. Jeg søkte på alt mulig, men vi er for gamle til å hoppe fra vikariat til vikariat, sier Vibeke Haugsnes. På sykehjemmet startet hun i en gruppe sammen med såkalte husmødre, det vil si personale som sørger for at beboerne på sykehjemmet får måltidene servert på en rolig og hyggelig måte. Etter at hun begynte på utdanningen, har hun gått gradvis over til pleieoppgaver.

- Det er mange ting å tenke på for å ta vare på eldres verdighet. Jeg trives veldig godt! sier Vibeke, og smiler fra øre til øre.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud