John G. Bernander. (Foto SCANPIX)

John G. Bernander. (Foto SCANPIX)

9 spørsmål om seniorpolitikk:

Aktuell: Ny i jobben

John G. Bernander (52) Administrerende direktør Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO

1. Er den seniorpolitiske bevisstheten i samfunnet større nå enn for 7-8 år siden, og hva tror du evt. årsaken er til det?

- Bevisstheten er nok økt noe. Uten at vi har noen forskning på dette. En av årsakene er behovet for å ha folk i arbeid. Avtalen om inkluderende arbeidsliv har vært et viktig og nyttig virkemiddel her. I denne ligger virkemidler for å holde folk lengre i arbeid. Her har vi da også gode resultater å vise til.

 

2. Hvilke fordeler kan en virksomhet ha av god alderssammensetning?

- Seniorer innehar mye erfaring. Dette blandet med variasjonen i utdanning og kompetanse gjør at virksomhetene sikrer kvaliteten og nyskapningen.

 

3. Hva er viktigst for å få en person til å jobbe lenger?

- Uansett alder er meningsfulle arbeidsoppgaver et viktig kriterium for å finne en jobb interessant og dermed holde lysten til å jobbe ved like.

 

 4. Hvilke sterke sider mener du en senior kan ha?

- Erfaring er helt klart en styrke blant seniorer. Med erfaring kommer kunnskap og ikke minst god arbeidsmoral.

 

5. Hva er det viktigste en 55-åring kan gjøre for å få en lang yrkeskarriere?

- I første omgang å ha en kunnskap og erfaring som arbeidsgivere etterspør. Dette gjelder om man er så vel 35 som 55 år. Det hjelper også å være fleksibel og endringsvillig i forhold til hva arbeidslivet etterspør.

 

 6. Hvor lett tror du er for en person over 55 år å få seg ny jobb?

- Dette vil være veldig individuelt. Sjansen øker i takt med hva slags kunnskap og erfaring arbeidstakeren besitter. Og hva arbeidsmarkedet etterspør.

 

7. Hvilke råd ville du gi en person som har sendt 50 jobbsøknader uten å få napp?

- Dette vil være veldig individuelt, ut ifra hva personen søker på og hva personen innehar av utdanning og erfaring. Det er viktig å se på om utdanningen og erfaringen samsvarer med det som søkes etter.

 

8. Hvor viktig er det å ha forventninger til- og stille krav til seniorer i arbeidslivet?

- Vi trenger flere og flere som står i arbeidslivet. Forventingene og kravene til arbeidstakerne bør ikke sorteres etter alder, men etter samfunnets behov for å løse utfordringene i arbeidslivet.

 

9. Hva bør en leder gjøre for å beholde sine eldre medarbeidere?

- Lederen kan tilby meningsfulle arbeidsoppgaver og gi muligheter til å takle oppgaver. Det er egentlig ingen forskjell mellom det å beholde eldre arbeidstakere og yngre arbeidstakere.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud