(Illustrasjon valg.no)

(Illustrasjon valg.no)

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Tora Herud
2009-09-09  endret 2009-09-09

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Stortingsvalget 2009:

Partiene om 70-årsgrensen

Arbeidsmiljølovens § 15-7 (4) gir adgang til oppsigelse på grunn av alder ved fylte 70 år, den såkalte 70-årsregelen. Senter for seniorpolitikk (SSP) har spurt de politiske partiene på Stortinget og partiet Rødt om de vil arbeide for at denne regelen endres eller fjernes. Et flertall ønsker å få den fjernet.

Venstre (V)

Venstre svarer at 70-årsregelen definitivt må fjernes.

 

Sosialistisk Venstreparti (SV)

SV mener det vil være naturlig å endre 70-årsregelen som følge av lovforslaget om ny alderspensjon i folketrygden. Det vil bli mulighet for opptjening av pensjonspoeng frem til fylte 75 år, og da bør også Arbeidsmiljølovens § 15-7 (4) beskytte mot oppsigelse på grunn av alder inntil fylte 75 år.

 

Senterpartiet (Sp)

Senterpartiet vil fjerne øvre aldersgrenser i lovverket i størst mulig grad og også i tariffavtaler og andre arbeidsavtaler, og erstatte disse med krav til helseerklæring.

 

Kristelig Folkeparti (Krf)

Ja, Krf vil heve denne grensen til 72 år, og viser til forslag om dette fremmet av KrF senest i Innst. O. nr. 84 (2008-09).

 

Høyre (H)
I forbindelse med gjennomgangen av ny arbeidsmiljølov, våren 2009, foreslo Høyre å heve aldersgrensen fra 70 til 73 år. Vi mener det er grunn til at grensen blir hevet i løpet av neste periode.

 

Fremskrittspartiet (FrP)

FrP vil arbeide for å fjerne 70-årsregelen.

 

Arbeiderpartiet (Ap)

Av Stortingsmelding nr. 6 (2006-2007) ”Om seniorpolitikk” går det fram at regjeringen vurderer å øke aldersgrensen i arbeidsmiljøloven fra 70 til 72 år. Utredningsarbeid pågår og det vil bli drøftet om, og eventuelt i hvilken utstrekning, aldersgrensen bør heves og/eller om bestemmelsen bør endres på annen måte. Partene og relevante interesseorganisasjoner har deltatt i arbeidet i form av en referansegruppe.

 

Rødt

Rødt svarer at partiet ikke har diskutert dette spørsmålet.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud