Heidi Magnussen, organisasjonsdirektør på St. Olavs Hospital (Foto TH)

Heidi Magnussen, organisasjonsdirektør på St. Olavs Hospital (Foto TH)

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Tora Herud
2011-11-30  endret 2011-12-12

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

5 spørsmål om seniorpolitikk:

Endringsarbeid med seniorkompetanse

Det er individuell tilnærming som må til. Det viser arbeidet med seniorpolitikken på St. Olavs Hospital, som nylig fikk prisen Årets seniorinitiativ. - Generelle tiltak er ikke så treffsikre når det gjelder å få folk til å stå lenger i arbeid, sier Heidi Magnussen.

1-Har det seniorpolitiske arbeidet gjort noe med dine holdninger til eldre medarbeidere?

- Å se den enkelte medarbeider stiller store krav til lederne. Det gjelder å se den enkeltes behov. God personalpolitikk er også god seniorpolitikk, og seniorpolitiske tiltak angår ikke bare seniorene, men hele arbeidsmiljøet. Det handler om hvordan vi omtaler hverandre og hvordan vi ser på den kompetansen og kapasiteten som den enkelte har. Så jeg har nok hatt like godt av denne bevisstgjøringen som alle de andre.

2-Har du opplevd holdningsendringer hos medarbeiderne?

- Jeg tror nok at det er en økt stolthetsfølelse blant seniorene nå også. Det er hyggelig at honnørord ikke bare kommer i festtaler, men gir seg i utslag i konkrete tiltak. Vi ble tidlig enige om at tilrettelegging ikke hører hjemme i seniorpolitikken, det er en forpliktelse vi som arbeidsgiver har i forhold til alle våre ansatt, og i alle aldersgrupper.

3-Hva er det viktigste ledere kan gjøre for å beholde eldre medarbeidere?

- Seniorer er som alle andre. De trenger å bli sett og bli stilt krav til, og kompetansen deres trenger å bli verdsatt. Vi har derfor lagt stor vekt på seniorsamtalen, og det er slik at responsen virker ekstra godt når noen ikke forventer å få den. Lederne har derfor et skjema med positiv innfallsvinkel for denne samtalen, som et hjelpemiddel.

4-Krever ledelse av seniorer noe annet enn å lede yngre?

- Lederne må bruke den kompetansen som seniorene har, og sørge for å overføre den til yngre medarbeidere i organisasjonen. Det er en kjempeutfordring. Vi er opptatt av endring omstilling og fornyelse, og slik vil endringsarbeidet fortsette. Det er viktig å kombinere den erfaringsbaserte kompetansen med ny kunnskap i måten å drive sykehus på. God faglig utvikling må ha begge elementene i seg.

5-Er ledelsesfaget godt nok når det gjelder ledelse av eldre medarbeidere?

- Jeg vet ikke om jeg er den rette til å uttale meg om det. I vårt interne lederutviklingsarbeid prøver vi legge vekt på de tre pilarene budsjett-, fag- og personalansvar. I en organisasjon som vår, er det kompetansen og de menneskelige ressursene som er selve innsatsfaktoren.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud