Høgskolen i Akershus.

Høgskolen i Akershus.

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Astri Vannebo. (Foto Hiak)
2010-02-04  endret 2010-02-10

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Tre på høgskolen i Akershus:

Én går, én står, én vet ikke...

Høgskolen i Akershus har lenge hatt en nedfelt seniorpolitikk. Den som ledet det seniorpolitiske utvalget den gangen, i 2006, går av i februar. Han er 63 år. Hun som står er 67 år.

Gro Westerlund (67), førstekonsulent

– Jeg trives så godt i jobben min at jeg gjerne blir med et stykke videre, sier Gro Westerlund. I februar er det klart for nytt seniorseminar. Dette blir hun med på. Hun har ikke følt noe press, verken på det å fortsette eller på eventuelt å gå av.

– Det kan være jeg går ned noe på arbeidstiden, men for øvrig regner jeg med at jeg står i jobben til fusjonen med Høgskolen i Oslo er på plass, i løpet av 2011.

 

Ole Eielsen (63), høgskolelektor

Eielsen, derimot, velger å benytte seg av AFP.

– Jeg går av om én måned og fem dager, ler han. Høgskolens seniorpolitikk ble ikke lagt på vektskålen da beslutningen ble tatt. Som tidligere verneombud er han ganske stolt av hva de fikk til under arbeidet med seniorpolitikken. Riktignok har også andre nå fått ekstra fridager, men den gangen de vedtok sine tolv ekstra fridager var dette noe ganske revolusjonerende.

– Ja, vi fikk virkelig til en god del, også på det punktet som har å gjøre med tilrettelegging for andre typer oppgaver, sier han, uten at han vil gå god for at seniorpolitikken håndheves like ivrig av alle lederne.

– Intensjonene kan være gode, men praksis kan nok dessverre variere, sier 63-åringen som allerede har trappet noe ned på arbeidstiden, og snart har livet og dagene til egen disposisjon.

 

Mette Holme Ingeberg (64), førstelektor

Holme velger å ha en særdeles åpen innstilling i forhold til når hun skal slutte.

– Jeg har vært veldig redd for å være for bastant, sier hun. Det som er fast nå er at hun i alle fall står i jobb ut året, og at hun i løpet av sommeren vil si fra om hun kommer til å stå lenger.

– Det er godt å kjenne på at en har muligheten til å kunne trekke seg tilbake.

Et moment som blir med i vurderingen, er den forestående fusjonen med Høgskolen i Oslo, noe som vil innebære store organisatoriske endringer. Som fagansatt ved videreutdanningen for psykisk helse, er hennes fag det eneste studietilbudet som finnes ved begge høgskolene. Det kan by på ekstra utfordringer, og hun er ikke helt sikker på om hun skal bli med inn i dette.

 

 

Seniorgoder

 

Målsettingen med de seniorpolitiske tiltakene ved Høgskolen i Akershus er at de skal bidra til at flest mulig utsetter faktisk pensjoneringsalder. Her er noen av godene:

 

  • FRIDAGER: Fra fylte 62 år får medarbeiderne inntil 12 ekstra fridager i året, fordelt med 4 dager per år fra fylte 62 år, og ytterligere 7 dager per år fra fylte 65 år.
  • LØNN: To lønnstrinn tildeles automatisk én gang til seniorer etter fylte 60 år. Inntil 5 lønnstrinn som seniortillegg i lokale lønnsforhandlinger for medarbeidere fra fylte 62 år.
  • MILEPÆLSAMTALER: En milepælsamtale er en utvidet medarbeidersamtale som kan være knyttet til «runde år», for eksempel 58, 60 og 65/67 år etter gjensidige behov. Milepælsamtaler er spesielt rettet mot langsiktig utvikling og kvalifisering, og er et nyttig verktøy for å diskutere nye utviklingsmuligheter.
  • SENIORSEMINAR: For de medarbeidere som nærmer seg pensjonsalder (60+), slik at de kjenner sine rettigheter om alderspensjon, avtalefestet pensjon (AFP) og skatteforhold.
  • SKJERMING: Seniorer som ønsker det, skal i størst mulig grad skjermes for ubekvem arbeidstid (lørdags- og kveldsarbeid), og en for sterk konsentrert undervisningsbelastning.
blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud