Anna-Cathrine Hjertaas. (Foto KS)

Anna-Cathrine Hjertaas. (Foto KS)

KS og kommunene:

Trenger arbeidskraften framover

- Mange undersøkelser og SSBs prognoser viser at det blir stor mangel på arbeidskraft i årene framover. Dette er selvsagt en problemstilling som opptar kommunesektoren, sier avdelingsdirektør Anne-Cathrine Hjertaas i KS Arbeidsgiverutvikling.

I brosjyren ”Beholde og rekruttere” beskriver KS et rekrutteringsverktøy som er utviklet i forbindelse med en strategi for arbeidskraft og rekruttering. Der står det blant annet at kommunene bør:

  1. Ha en strategi for rekruttering av ledere blant egne medarbeidere og legge til rette for alternative karriereveier.
  2. Systematisk vurdere kompetansebehovene på kort og lengre sikt.
  3. Kartlegge medarbeidernes real- og formalkompetanse og vurdere, planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak.
  4. Vurdere framtidige kompetansebehov for å rekruttere, beholde og videreutvikle organisasjonens medarbeidere og benyttemedarbeidernes ulik kompetanse

 

- Nasjonale data og rekrutteringsverktøyet er viktig. Mange kommuner har en strategisk plan. I tariffoppgjøret i 2008 ble det bestemt at det skal gjennomføres en formal- og kompetansevurdering i kommunene. KS har fulgt opp dette arbeidet gjennom en FoU-rapport om strategisk kompetansestyring, sier Hjertaas.

- Vær en god arbeidsgiver

Hun viser til en rapport fra rådgivningsselskapet Econ Pöyry om hvilke anbefalinger som gis for å rekruttere og beholde kompetanse i kommunene.

- Econ anbefaler å være en god arbeidsgiver og å holde sykefraværet nede. Vi ser av undersøkelser at ansatte i norske kommuner trives veldig godt. Men på samme tid har vi høyt fravær i enkelte tjenester og kommuner, sier hun.

Se mer om KS og kompetanseutviklingher.

KS har seks innsatsområder

I sitt strategiarbeid har KS utarbeidet en liste over innsatsområder:

  1. Styrke kommunenes omdømme.
  2. Rekruttere unge og nyutdannede.
  3. Beholde arbeidskraften og bidra til lavere sykefravær og mindre bruk av deltid.
  4. Benytte arbeidskraftreservene.
  5. Økt bruk av teknologi og mer effektiv organisering.
  6. Økt kompetanse i tjenestene.

- Innen hvert av områdene er det forslag til hva kommunene bør gjøre, hva KS vil gjøre og hva vi forventer at statlige myndigheter tar ansvaret for, sier Anne-Cathrine Hjertaas.

 

KS og seniortiltak

Seniorpolitikk er et av temaene som omtales i strategien. Fra før har KS utarbeidet et eget hefte om seniorpolitikk, ”Attraktiv seniorpolitikk - En veileder fra KS”.

- Vi har noen anbefalinger, samtidig er det viktig at hver enkelt kommune vurderer hvilke tiltak som er nyttige for deres ansatte, sier KS-direktøren.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud