- Se hver enkelt medarbeider, sier Inger Lise Blyverket. (Foto TH)

- Se hver enkelt medarbeider, sier Inger Lise Blyverket. (Foto TH)

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Gerd Vidje
2011-10-14  endret 2011-10-21

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

9 spørsmål om seniorpolitikk:

Vilje til endring og lyst til å lære

Ha vilje til endring! Ha lyst til å lære! Det svarer Inger Lise Blyverket kjapt når hun får spørsmål om hva som skal til for å oppnå en lang yrkeskarriere. Hun er leder for arbeidslivspolitikk i Hovedorganisasjonen Virke, tidligere HSH.

1. Er den seniorpolitiske bevisstheten i samfunnet større nå enn for syv-åtte år siden, og hva tror du eventuelt er årsaken til det?

– Jeg antar at det er større oppmerksomhet om seniorenes plass i arbeidslivet i dag. Mange bedrifter har seniorpolitiske strategier, man er bevisst på at behovene er forskjellige i de ulike fasene i livet og mange bedrifter har IA-avtalen under huden. Den demografiske utviklingen betyr at velferden i fremtiden må bæres av færre hender, derfor er det viktig at folk står i arbeid så lenge de kan. Dessuten er arbeidskraft mangelvare. Alt dette spiller inn, så jeg antar – og velger å tro – at bevisstheten er større i dag enn for syv-åtte år siden.

2. Hvilke fordeler kan en virksomhet ha av god alderssammensetning?

– De aller fleste arbeidsplasser har glede av mangfold. Det går langt videre enn alder og dreier seg om kjønn, utdanning, livserfaring, yrkeserfaring, sosialt miljø, etnisk og kulturell bakgrunn, funksjonsevne osv. Det skaper et bedre arbeidsmiljø og gir forsjellige tilnærminger til arbeidet og oppgavene. Med en arbeidsstokk som speiler samfunnet, blir tjenesten og produktet som leveres bedre. Seniorer som har vært lenge i bedriften og har bred erfaring, representerer ofte kontinuitet og kan være en trygg mast å holde i for nye medarbeidere.

3. Hva er viktigst for å få en person til å jobbe lenger?

– Å se hver enkelt medarbeider. Jeg er ikke for fellesordninger, jeg mener alle skal behandles individuelt. Folk er ulike, også når de blir eldre. Ikke alle har behov for spesielle tiltak for å jobbe lenger. For de fleste vil en god og ivaretakende personalbehandling gi de mulighetene som trengs. Noen ganger kan det være behov for tilrettelegging, og det bør forberedes i god tid, slik at arbeidsgiver og kolleger også får sine behov ivaretatt på en god måte.

4. Hvilke sterke sider mener du en senior kan ha?

– Mange seniorer representerer et solid grunnfjell i bedriften. De evner å bruke sin erfaring og kunnskap til nytenkning og høy kvalitet. Men det er ingen opplest sannhet. Det er like lite gitt som at en junior i bedriften alltid er på hugget. Dessuten, skifter en senior arbeidsplass eller yrke, kan en senior på ett vis oppfattes og se på seg selv som en junior.

5. Hva er det viktigste en 55-åring kan gjøre for å få en lang yrkeskarriere?

– Ha vilje til endring! Snakke med lederen sin og signalisere om man er interessert i å jobbe lenge. Ta opp arbeidssituasjonen sin. Er den god eller dårlig? Om den er dårlig – skyldes det forhold på jobben? Trengs det mer kompetanse? Er det aktuelt å endre innholdet i stillingen eller kan en annen stilling i bedriften være aktuell? I små bedrifter som vi har mest av i Norge, kan omplassering være vanskelig å få til, men likevel. Og det siste og minst like viktige: ta vare på seg selv og så langt det er mulig styrke helsen sin ved å trene, sove nok, spise sunt – investere i seg selv! Vi har et arbeidsliv i stadig endring med vekst og utvikling i fokus. Det krever medarbeidere som har evne og lyst til å lære gjennom hele livet – og som har stor omstillingsevne. Og ikke minst ledere som er gode samtalepartnere og veiledere i kompetanse- og karriereutvikling.


6. Hvor lett tror du det er for en person over 55 år å få seg ny jobb, eventuelt hvor vanskelig?

– Jeg kan ikke påstå at det er vanskelig. Stadig flere erfarer at seniorer ikke er gamle, mange har mye å gi. Virke ønsker å påvirke holdningene i positiv retning og vi veileder medlemsbedriftene våre til generelt å rekruttere ikke-diskriminerende. Det er stadig mangel på arbeidskraft og det påvirker utviklingen i positiv retning.

7. Hvilke råd vil du gi en person som har sendt 50 jobbsøknader uten å få napp?

– Vurdere søknadene sine. Er de gode nok, hvor mye arbeid legger du i dem, er du kvalifisert for det arbeidet du søker, finnes det andre måter å skaffe seg jobb på? Hva med å se på nettverket ditt, kanskje er det noen muligheter der? Har du spisskompetanse som kan være aktuelt for noen utvalgte bedrifter? Ta kontakt med dem og meld at du er interessert nå og på sikt.

8. Hvor viktig er det å ha forventninger til og stille krav til seniorer i arbeidslivet?

– Alle er en del av et fellesskap og det er viktig å stille de samme kravene til seniorer som til alle andre. Ta utgangspunkt i ønsker og behov – og til helse. Man skal ikke senke ambisjonene og forventningene selv om medarbeiderne er blitt grå i håret. Ingen ønsker å bli satt på tørkeloftet! Det er krevende å være leder, du skal møte hver enkelt medarbeider og ofte er det viktigst å være en god coach.

9. Hva bør en leder gjøre for å beholde sine eldre medarbeidere?

– Akkurat det samme som man må gjøre for å beholde de yngre! Tilpasse arbeidet etter evner og forutsetninger, være tydelig når det gjelder krav og forventninger. Og evne å se behovene medarbeiderne har i forskjellige livsfaser. Lederen må sammen med den det gjelder planlegge den siste delen av karrieren, helst i god tid og som en naturlig del av den årlige medarbeidersamtalen. Få fram medarbeiderens ønsker, interesser og behov.
Det er viktig å skape trygghet og langsiktighet.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud