Direktør Kari Østerud.

Direktør Kari Østerud.

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Tora Herud
2011-04-28  endret 2011-05-24

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Year for Active Ageing 2012:

SSP som nasjonal koordinator

- Den endelige beslutningen om European Year for Active Ageing and Solidarity (2012) tas av Europaparlamentet i juni, sier direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk (SSP). Året er tema på en konferanse i Brüssel i morgen 29. april, EUs dag for solidaritet mellom generasjonene.

- SSP er blitt anmodet av Arbeidsdepartementet om å være nasjonal koordinator for European Year for Active Ageing and Solidarity (2012), og konferansen i Brüssel markerer starten på forberedelsene til året for aktiv aldring, sier Østerud. På seniorpolitikk.no kommer det mer om "Year for Active Ageing 2012”, og årets egne nettsider.

År for aktiv aldring

Året skal handle om å:

  1. Styrke yrkesaktiviteten blant seniorer mellom 55 og 64 år i Europa.
  2. Motivere seniorer til aktiv samfunnsdeltakelse.
  3. Forebygge helseulemper.

- Vi må se på dette året som en stor holdningskampanje i EU-regi og der hvert land har ansvaret for egne aktiviteter. Hovedmålsettingen er økt bevissthet i samfunnet om aktiv aldring. Bevisstheten kan vi blant annet øke gjennom å vise til eksempler på god seniorpolitikk. Samtidig må vi utfordre beslutningstakere som politikere, tillitsvalgte og ledere på alle nivåer, sier hun.

Norges rolle

Norge deltar i Activ Ageing 2012 gjennom EØS-medlemsskapet.

- Vi har noe å lære, men også mye å bidra med i dette arbeidet. Vi har et godt utgangspunkt gjennom høy yrkesdeltakelse, samtidig som vi i Norge er heldige som allerede har etablert trepartssamarbeidet, blant annet i forbindelse med IA-avtalen. Avtalens delmål 3 passer veldig godt i denne sammenhengen. Vi ønsker også et bredt samarbeid på hele seniorfeltet i Norge, så det blir gode muligheter for å påvirke hvilke aktiviteter vi skal jobbe med i Norge, sier Kari Østerud.

Ordlyden i delmål 3 er slik: ”Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år)”.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud